170 mentorek ze 17 evropských zemí bude svým svěřenkám konkrétně radit, jak vést a rozšiřovat podnik v počáteční, a tedy kritické fázi podnikání, a bude jim pomáhat rozvíjet nezbytné sociální dovednosti a předávat jim své zkušenosti.

Snaha sladit práci a osobní život

Podnikání je pro ženy dobrou volbou, protože lze v jeho rámci flexibilně sladit práci a soukromý život, zejména pokud jde o pracovní dobu a výběr místa pracoviště. Jelikož v důsledku hospodářské krize mnoho žen zaměstnání ztratilo, mohly by své znalosti, dovednosti a zkušenosti využít k založení vlastního podniku a vytvořit si tak nové pracovní místo.

„Je zřejmé, že kreativita a podnikavost žen jsou tím nejméně využívaným zdrojem hospodářského růstu a nových pracovních míst a je třeba s tímto potenciálem v Evropě pracovat. Čím více žen bude podnikat, tím větší budou mít ženy hospodářský vliv a o to více přispějí k růstu,“ uvedl místopředseda Evropské komise odpovědný za průmysl a podniky Antonio Tajani.

Znalost problémů spojených s podnikáním

Mentorky budou vybrány z řad podnikatelek (případně podnikatelů), které mají osobní nejméně pětiletou zkušenost s vlastnictvím a úspěšným řízením malého nebo středního podniku a jsou si vědomy specifických problémů, s nimiž se ženy ve světě podnikání potýkají.

Každý mentor dostane na starost nejméně dvě začínající podnikatelky a na pravidelných setkáních spolu budou diskutovat o aktuálních problémech a o strategických záležitostech řízení konkrétního podniku.

Evropská síť mentorů pro podnikatelky je jednou z akcí, jež byly navrženy v revidované iniciativě na podporu malých a středních podniků („Small Business Act“ pro Evropu) z roku 2011. Zapojí se do ní sedmnáct zemí.