Téměř polovina (49 %) ze 700 oslovených respondentů je přesvědčena, že platy v malých a středních firmách konkurenčně zaostávají za velkými podniky. Více než polovina dotázaných si zároveň myslí, že malé firmy nabízejí i menší benefity a že jsou méně stabilní.

Osobní zkušenosti jsou dobré

Na druhou stranu tři čtvrtiny dotázaných uvedly, že mají s prací pro malé a střední firmy dobré zkušenosti. Patří sem především pozitivní přístup vedení k zaměstnancům (88 %), možnost zastávat zodpovědnější práci (83 %) a celkově lepší chápání problémů daného odvětví (83 %).

Užší kontakt s vedením

V neposlední řadě si zaměstnanci malých a středních podniků pochvalují příležitost získat zkušenosti při bezprostřední spolupráci se členy vrcholového managementu.

Proto je podle slov Charles Logana, ředitele společnosti Hays, důležité, aby malé a střední firmy pozvedly svou prestiž a neztrácely přitažlivost pro talentované jedince se špičkovými dovednostmi.