„Je pravda, že čím je žadatel zkušenější, tím je větší šance, že jeho projekt bude splňovat všechny náležitosti, které program vyžaduje. Je to však dáno dokonalou znalostí pravidel příslušného programu. Podnikatelé se tím nechtějí moc zatěžovat, a proto si najímají poradenské společnosti,“ vysvětluje David Frolík z poradenské společnost Naviga 4.

Podle něj by však při výběru poradenské společnosti měli být podnikatelé obezřetní. Někdy totiž mohou „poradci“ z klientů vytáhnout velké peníze za neodpovídající služby.

Nenadhodnocovat cíle

„Poradenská firma by měla po celou dobu projekt s klientem konzultovat, jinak se může velmi snadno stát, že v žádosti nadhodnotí cíle, kterých má projekt dosáhnout, třeba počet proškolených osob. Takový projekt sice bude pravděpodobně schválen, ale uvedené hodnoty jsou součástí smlouvy s poskytovatelem dotace, a pokud nebudou dodrženy, dostane se příjemce do velkých problémů,“ varuje David Frolík.

Podle Frolíka někteří klienti upřednostňují variantu, kdy si od poradenských firem nechají pouze vypracovat žádost, ale realizaci si již chtějí zajišťovat sami. V průběhu realizace je však nutné například vyhlašovat výběrová řízení a jakákoli chyba může vést k finančním sankcím. Od poradenských společností by proto bylo seriózní, aby na to klienta upozornily a nenechaly ho napospas osudu.

Začněte v bance

Jak se tedy v obrovské nabídce poradenských firem vyznat? „Vhodným startovacím místem jsou pro žadatele o dotaci banky, kde klienti zpravidla získají informace a doporučení, za jakých okolností poskytne banka na jejich projekt financování,“ vysvětluje Petra Klůnová z Evropského kompetenčního centra UniCredit Bank, které je partnerem státu při výplatě dotací.

Ve fázi přípravy žádosti mohou banky také doporučit vhodnou poradenskou společnost, se kterou dlouhodobě spolupracují. „Žadatelům v tomto případě radíme, aby si nechali nabídky předložit od více poradenských firem. Kvalitní poradenská společnost se pozná mimo jiné podle toho, že za zpracování žádosti si účtuje pouze paušální poplatek a na další platbě se s klientem dohodne teprve pro případ, kdy bude projekt úspěšně schválen,“ uzavírá Petra Klůnová.