„Nejen odborníci, kteří se zabývají průzkumy vzdělanosti, ale i lidé aktivní na trhu práce si čím dál více uvědomují význam dalšího vzdělávání po ukončení jeho formální fáze na základních, učňovských, středních i vysokých školách. Podíl těch, kteří toto poznání převádějí do praxe a dále své znalosti rozvíjejí, je však u nás ve srovnání s jinými evropskými státy spíše tristní,“ uvedl Zdeněk Somr, viceprezident Hospodářské komory ČR.

Reakcí na tuto neutěšenou situaci je projekt Koncept, který chce motivovat zaměstnavatele, ale i jednotlivce – ať už aktuálně zaměstnané, podnikající nebo hledající zaměstnání – k dalšímu vzdělávání.

Zvýšit konkurenceschopnost

Důvod je jednoduchý: zlepšit uplatnění na trhu práce pro zaměstnance, dosáhnout úspěchu zaměstnavatelů na globálních trzích efektivity a realizovat vládní záměr přiblížit Českou republiku mezi dvacítku nejkonkurenceschopnějších zemí světa.

Naplnit takovou myšlenku především znamená co možná nejrychleji se odrazit ode dna pouhých 7,5 procenta počtu dospělých Čechů, kteří se pravidelně dál vzdělávají. Zdeněk Somr, který projekt Koncept řídí, přidává do mozaiky aspektů hovořících pro větší důraz na další vzdělávání lidí v České republice, další významný faktor – věk.

„Populace stárne, demografická křivka mění svůj tvar a nevyhnutelně se odsouvá věk odchodu do důchodu. Celá populace se musí připravit na to, že se bude dál rozvíjet, absolvovat různé kurzy, navštěvovat tréninky nebo podstupovat rekvalifikaci. Chtějí-li lidé uspět a zůstat aktivní, je to jediná cesta,“ shrnuje Somr.

Nejzranitelnější je starší generace

Specifickou pozornost je podle něj třeba věnovat starší generaci, která je výrazněji ohrožena nezaměstnaností a navíc není příliš zvyklá se vzdělávat. K tomu je třeba přičíst i fakt, že v průměru mnohem méně starších lidí je vybaveno jazykově a část z nich postrádá i základní počítačovou gramotnost.

Další z argumentů přidává Český statistický úřad, podle nějž bylo v roce 2006 dosaženo rekordního podílu lidí v produktivním věku –71,2 procenta. Nelze pominout ani stereotyp kladený do souvislosti s lidmi staršími 55 let, a to nepřizpůsobivost rychle se měnícímu trhu práce.

Pokud chtějí realizátoři projektu Koncept uspět, tedy zvýšit počet těch, kdo se průběžně vzdělávají, musejí navrhnout taková opatření, která budou mít okamžitý dopad. Podle Somra půjde především o sjednocení legislativy a odbourání bariér, které občany limitují v dalším vzdělávání. Rovněž stát by měl podat pomocnou ruku a mnohem konkrétněji se zaměřit na kategorii starších lidí.

Zvýšit úroveň lektorů

Dalším krokem je profesionalizace lektorů, užší spolupráce se zaměstnavateli směrem ke sladění poptávky a nabídky ze strany potenciálních uchazečů o práci, ale také mnohem komplexnější nabídka poradenství.

Důležitá je i finanční stránka věci. Projektový tým proto navrhuje zavedení vzdělávacích poukázek nebo daňového zvýhodnění. To by se mělo týkat zaměstnavatelů, kteří se rozvoji svých lidí věnují koncepčně, stejně jako motivace zaměstnanců k odbornému i osobnostnímu růstu.

Projekt Koncept, který řeší změny na trhu práce a zvýšení konkurenceschopnosti občanů, je národním projektem ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je spolufinancován z Evropského sociálního fondu. Podrobnosti o projektu najdete na www.nuov.cz/koncept.