Pozice obchodního zástupce existuje v každé obchodně zaměřené společnosti. Jde o pozici, která je pro každou společnost velmi důležitá - na dobrých obchodnících totiž závisí úspěšnost jednotlivých společností.

Náplní práce obchodního zástupce je vyhledávat nové kontakty a získávat nové zákazníky - to znamená akvizovat, zjistit konkrétní požadavky a potřeby zákazníka. Po získání zákazníka o něj obchodní zástupce většinou i nadále pečuje.

V případě, že zákazník žádné potřeby nemá, musí zástupce umět tyto potřeby vytvořit. Obchodní zástupce také vytváří nabídky a cenové kalkulace dle požadavků zákazníka a poskytuje mu konzultace. Do náplně práce obchodního zástupce patří i mapování trhu a sledování konkurence.

Obchodní zástupce je v FMCG (prodávajících rychloobrátkové zboží) a ve farmaceutických společnostech obvykle podřízen Area Sales manažerovi, u společností s technickým zaměřením je jeho nadřízený Sales Manager.

Požadavky na uchazeče pro pozici obchodního zástupce se liší dle konkrétní společnosti. Obecně se ale požaduje středoškolské, někdy také vysokoškolské vzdělání, praxe na obchodní pozici v daném segmentu minimálně 1 až 2 roky.

U mezinárodních společností je také požadována alespoň komunikativní úroveň anglického jazyka. Pro zaměstnavatele jsou důležité komunikační a prezentační dovednosti uchazeče, proaktivní přístup, tah na "branku", a také analytické schopnosti.

Fixní mzdové ohodnocení na pozicích obchodního zástupce se dle typu společnosti nejčastěji pohybuje od 20.000 do 30.000 Kč (měsíční hrubá mzda) s tím, že obchodní zástupci mají navíc ještě bonusovou složku, která je odvislá od úspěšnosti obchodníka.

Zuzana Schrötterová, divizní manažerka Robert Half Sales & Marketing