Nejvíce s talenty firmy pracují v Brazílii (50 %), Švýcarsku (46 %), Dubaji (45 %) a ve Francii (45 %). Podobně jsou na tom také v Lucembursku (44 %), Nizozemsku (43 %), Belgii (42 %) a Itálii (40 %).

Talenty jsou podmínkou úspěchu

„Aktivní vyhledávání talentů a práce s nimi je klíčová pro management každé společnosti. Z hlediska konkurenceschopnosti je totiž získání a udržení talentovaných zaměstnanců podmínkou dlouhodobého úspěchu firmy,“ říká Aleš Křížek, ředitel společnosti Robert Half International pro Českou republiku.

Z výzkumu vyplynulo, že více než tři čtvrtiny firem u nás (78 %) nezaznamenalo zvýšený zájem o práci s talenty.

Chybí dlouhodobé cíle

Důvody, proč u nás firmy v porovnání se zahraničím s talenty aktivně nepracují, mohou být podle Křížka různé. „Firmy se v současné době orientují spíše na krátko- až střednědobé cíle. Proti tomu výsledky práce s talenty přicházejí až v dlouhodobém horizontu a jsou navíc podmíněny tím, že se jedná o kontinuální proces,“ dodává Aleš Křížek.

Pokud mají české firmy program na řízení talentů, zaměřují se spíše na udržení a rozvoj stávajících zaměstnanců (64 %) než na nábor nových talentů (30 %).

Podle oslovených manažerů by měl být talent technicky zdatný, s inovačním způsobem myšlení, loajální a vysoce produktivní. V České republice patří mezi nejčastější kritéria vysoká produktivita, inovační způsob myšlení a technické dovednosti.