„Duální vzdělávání spočívá v tom, že se teoretické informace na učňovské škole ihned propojí přímo s praxí v podniku. Tam se mohou i prohloubit,“ uvedl Bernard Bauer, člen předsednictva Česko-německé průmyslové a obchodní komory.

Učí se to, co potřebují

Výhoda podle něj spočívá v tom, že se žáci učí to, co pak v podniku potřebují. Díky duálnímu vzdělávání by se do učňovských škol dostalo více praxe a žáci by ji navíc prováděli přímo v konkrétních podnicích. Skončil by tak současný stav, kdy jsou v českém školském systému teorie a praxe striktně odděleny, kdy učni nejsou připraveni plnit požadavky firem a nemohou hned vstoupit na pracovní trh.

Podle Martina Kořínka, ředitele tachovské firmy Grammer CZ, která vyrábí díly pro automobily, se musí podíl praxe ve vzdělávání zvýšit. Firma se 400 zaměstnanci sama nyní spolupracuje s místní školou, jež vzdělává zájemce v oboru strojírenství a podílela se i na utváření rozvrhu pro své budoucí zaměstnance.

„Žáci chodí pracovat do podniku na pár týdnů, ale je to stále málo. Chceme dobré žáky motivovat k tomu, aby v podniku pracovali už během studia a také o něm například napsali svou závěrečnou práci. Jedině tak je můžeme lépe poznat,“ uvedl Kořínek.

Rovněž plzeňská firma Lintech, která se specializuje na laserové technologie a průmyslové značení, bojuje za zavedení více praxe do českého vzdělávacího systému.
„Potom bychom měli více příležitostí vzdělávat naše spolupracovníky podle potřeby podniku. Výběr nových zaměstnanců na základě krátkých praxí, jak je to běžné v současném vzdělávacím systému, není pro firmu jednoduchý,“ řekla Lucie Švajnerová z marketingového oddělení firmy.

Někde už to funguje

Některé podniky v Čechách už s odbornými školami při vzdělávání spolupracují. V modelovém projektu chce své budoucí odborné pracovníky školit výrobce plastových výrobků pro farmacii, firma Gerresheimer v Horšovském Týně. Na projektu spolupracuje s odbornou školou v Domažlicích.

„Společně s Česko-německou průmyslovou a obchodní komorou chceme podporovat další spolupráci ve vzdělávání mezi firmami a odbornými školami,“ prohlásil Richard Brunner z chamského pracoviště obchodní komory v Řezně.

O významu vzdělání pro konkurenceschopnost bude díky iniciativě Česko-německé průmyslové a obchodní komory diskutovat 22. listopadu v Praze ministr školství Josef Dobeš s významnými zástupci z oblasti ekonomie a vzdělávání.