Programátor (vývojář, software engineer) je zodpovědný především za vývoj softwaru. Vytváří funkční sekvence příkazů a funkcí – programy. K tomu využívá programovací jazyky - mezi nejoblíbenější patří JAVA, C++, C#.NET, PL/SQL, SQL. Dále jsou využívány další technologie jako PHP, ASP.NET, VB. Některé společnosti stále poptávají programátory Delphi či Cobol. Přes zvýšenou poptávku po programátorech, kteří využívají nejmodernější programovací jazyky (v současnosti se jedná o jazyk JAVA), jsou stále na pracovním trhu potřební programátoři také ostatních jazyků.

Výhodou na této pozici je možnost se permanentně vyvíjet a učit se nové technologie. Programátor s dostatečně dlouhou praxí v oboru má navíc možnost se podílet na návrzích architektury softwarového řešení a případně také na technickém vedení juniornějších kolegů.

Ve společnostech je programátor zařazen do vývojových týmů, které mají různou velikost dle potřeby a rozsahu vyvíjených řešení. Může pracovat také samostatně a stále častěji má možnost pracovat z domova (takzvaný home-office).

V hierarchii společnosti může programátor spadat pod vedoucího vývojového týmu (team leader) nebo přímo pod IT manažera. V případě práce na projektech je programátor podřízen projektovému manažerovi.

Programátor bývá buď interním zaměstnancem nebo je outsourcován dodavatelskými firmami. Může pracovat i jako kontraktor (OSVČ).

Mezi nejčastější požadavky ze strany zaměstnavatelů patří vysokoškolské vzdělání technického směru a praxe s vývojem softwaru. Některé společnosti dávají příležitost absolventům bez komerční praxe. Ve většině firem podrobují uchazeče o pozice programátora technickým testům.

Dalším důležitým požadavkem je schopnost abstraktního myšlení a analytické dovednosti. Stále častěji hledají firmy komunikativní, extrovertní uchazeče zvyklé na práci formou workshopů a diskusí členů týmu o návrzích řešení. Často je zaměstnavateli vyžadována také znalost anglického jazyka.

Hana Exlerová, divizní manažerka Robert Half Technology