Osmdesát dětí zařazených do tohoto pilotního programu v ČR si osvojilo praktické zkušenosti nutné k získání zaměstnání a další dovednosti potřebné k úspěšné prezentaci ve společnosti.

Schopnostmi k úspěchu

Projekt realizovaný společně s Nadací Terezy Maxové dětem, který je součástí celosvětové iniciativy Schopnostmi k úspěchu (Skills to Suceed), proběhl v osmi dětských domovech. Jeho cílem bylo zvýšit vzdělanost a efektivně připravit mladé lidi ve věku 15–19 let na samostatný život.

Mladí lidé opouštějící ústavní výchovu jsou jednou z nejzranitelnějších skupin společnosti. Kvůli nedostatečnému vzdělání, chybějícím vzorům či motivaci a nedostatečným možnostem se často ocitají v začarovaném kruhu a stávají se brzy po opuštění ústavní péče závislými na sociálních dávkách, dávkách v hmotné nouzi a další podpoře. Mnoho z nich má problémy se zákonem, někteří končí i ve vězení.

„Vzdělávací projekt Accenture Academy je jen logickým vyústěním naší dlouhodobé spolupráce s nadací Terezy Maxové. Cílem projektu je podat mladým lidem z dětských domovů pomocnou ruku a podpořit je ve volbě profese a studia, k nimž mají talent a mohou v nich být úspěšní. Věříme, že pomůžeme-li jim při prvních krocích v samostatném životě, mají větší šanci ty další kroky zvládnout sami,“ říká Zuzana Štíhlová, ředitelka marketingu společnosti Accenture v České republice.

Podle informací ministerstva práce a sociálních věcí opustilo v roce 2009 ústavní výchovu kvůli zletilosti 1167 mladých lidí. Nikde však nejsou k dispozici celkové údaje o tom, kolik z nich získalo práci a dlouhodobě si ji udrží a kolik spadlo do sociální sítě a je závislých na státní podpoře.

Velký sociální problém

S cílem vytvořit si ucelenější obrázek o celé problematice udělali nedávno zaměstnanci Nadace Terezy Maxové dětem odhad nákladů státu na státní podporu mladých lidí opouštějících ústavní výchovu a také odhad úspor pro státní rozpočet, v případě, že se podaří zaměstnat 1, 50 či 100 mladých lidí z dětských domovů.

Státní podpora pro nezaměstnané, kteří opouštějí dětské domovy
Příspěvek na živobytí Příspěvek na bydleníCelkem
30 876 Kč/osoba/rok60 000 Kč/osoba/rok90 876 Kč
1 543 800 Kč/50 osob/rok3 000 000 Kč/50 osob/rok 4 543 800 Kč
3 087 600 Kč/100 osob/rok
6 000 000 Kč/100 osob/rok
9 087 600 Kč

Neznají reálné prostředí

„Vzdělávání dětí z dětských domovů a jejich úspěšný vstup na trh práce je nejen velký sociální problém, ale také ekonomické téma. Pokud se jim totiž nepodaří se po opuštění domova osamostatnit, jsou závislí na různých sociálních dávkách, a to stát stojí peníze,“ konstatuje ředitelka Nadace Terezy Maxové dětem Terezie Sverdlinová a dodává:

„Ačkoli se dětské domovy snaží podpořit mladé lidi v osamostatnění, ze zkušenosti vyplývá, že to rozhodně nestačí. Fakt, že mladý člověk strávil přibližně 18 let v ústavním prostředí a neměl šanci poznat prostředí rodiny, vzory, reálný život a vše co k němu patří, je v jejich osamostatnění největší překážkou. Stát by měl tomuto problému věnovat větší pozornost, a to na úrovni systémových změn. V danou chvíli jsme velmi vděční, že společnost Accenture podpořila tento projekt a dala dětem šanci na lepší život.“