„Možnou variantou, jak situaci řešit, je využít služby registračního sídla, virtuální kanceláře a v případě potřeby krátkodobého pronájmu. Tyto služby zajistí firmě vše potřebné pro standardní fungování, a to za splnění zákonem stanovených povinností,“ říká Jana Babůrková ze společnosti Smart Office, která se poskytováním služeb v této oblasti zabývá.

Snížení provozních nákladů

Samotnou službu registračního sídla využijí zejména začínající podnikatelé a společnosti, pro jejichž podnikání není nutný přímý kontakt s klienty. Služba zahrnuje poskytnutí adresy do obchodního rejstříku, přebírání pošty a vzkazů, kontakt s veřejností a samozřejmě možnost příležitostného využití zasedacích místností. Společnost, která tuto službu využije, tak efektivně sníží provozní náklady a zároveň získá plně funkční sídlo na prestižní adrese.

Menší pravděpodobnost finančních kontrol

„Úspora finančních prostředků je proti využití klasických administrativních prostor v řádech desítek až stovek tisíc ročně. Registrační sídla jsou navíc umístěna v oblastech s vysokým počtem podnikatelských subjektů, ať už fyzických, či právnických. Minimalizuje se tak pravděpodobnost finanční kontroly, která bývá pro podnikatele administrativně a byrokraticky náročná,“ doplnila výhody tohoto řešení Jana Babůrková.