Všichni uchazeči mohou do 28. listopadu 2011 zasílat své životopisy spolu s motivačními dopisy obsahujícími stručný popis jejich odborné praxe a zkušeností na vedoucích pozicích ve vědecko-výzkumných institucích na e-mailovou adresu: registration@msmt.cz

Kandidáty vybere mezinárodní komise

Podané žádosti budou následně posouzeny členy tzv. Search Committees, v nichž zasednou předem vybraní odborníci z České republiky i zahraničí v oblasti vědy a výzkumu a také zástupci pěti elitních center z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, pro něž budou ředitelé vybíráni.

Nejvhodnější kandidáti pak budou pozváni k osobním pohovorům, které proběhnou v lednu a únoru 2012 v ČR. Pracovní kontrakty by tak mohly být s vítěznými kandidáty uzavřeny zhruba v polovině příštího roku.

Investice za dvacet miliard korun

„Výběr opravdu kvalitních ředitelů pro miliardová centra excelence je naprosto klíčový, protože má přímý dopad na jejich další provoz a celkovou udržitelnost. Musíme mít na zřeteli, že tito „supermanažeři“ budou řídit instituce, na které jde z veřejných prostředků téměř 20 miliard korun a budou mít výrazný vliv na renomé české vědy v Evropě a ve světě,“ uvedl ministr školství Josef Dobeš.

Centra excelence, pro která jsou top manažeři vybíráni:
Superlaser „ELI“ (Extreme Light Infrastructure), Dolní Břežany
Biomedicínské centrum BIOCEV, Vestec u Prahy
Mezinárodní centrum klinického výzkumu ICRC, Brno
Středoevropský technologický institut CEITEC, Brno
Superpočítačové centrum IT4 Innovations, Ostrava