Díky velkému zájmu existuje na bulharském trhu trhu mnoho firem, které nabízejí služby v oblasti zakládaní společností, vedení účetních a mzdových služeb nebo daňového poradenství.

„Nová společnost je v Bulharsku obvykle založena do 3 dnů. Doba pro převedení před-založené společnosti na nového vlastníka se zásadně neliší,“ říká Filip Reinoso ze společnosti Smart Companies, která se zabývá zakládáním, prodejem a následnou správou společností po celém světě.

Ochrana investic a zamezení dvojího zdanění

Mezi další výhody, které podnikatele do Bulharska táhnou, patří také více než 60 smluv o zamezení dvojího zdanění a smlouva s Českou republikou o ochraně investic. Lákadlem pro investice v Bulharsku je i srážková daň z dividend, která zde činí pouhých 5 % a při výplatě dividend rezidentům EU může být zdaněna nulovou sazbou.

Výhodná poloha pro podnikání vAsii

Díky své výhodné poloze je Bulharsko ideálním místem pro investory, kteří chtějí působit jak na evropských, tak i na asijských trzích. Podnikatele stále více lákají možnosti investic do turistického ruchu, nemovitostí na černomořském pobřeží nebo v horských turistických a lyžařských střediscích.

Českým investorům se daří v Bulharsku velmi dobře pronikat do perspektivních oborů jako je energetika, dopravní infrastruktura, zdravotnictví nebo kvalitní rychloobrátkové zboží.

„Bulharsko kromě příznivých podnikatelských podmínek nabízí i nový segment zákazníků, kteří jsou zvyklí na vysoký standard poskytovaných služeb,“ připomíná Filip Reinoso .

Obecnými náležitostmi bulharské společnosti typu s.r.o. jsou:
Minimálně jeden společník, který může být fyzickou nebo právnickou osobou nerezidentní v Bulharsku.
Minimálně jeden ředitel (jednatel), který může být fyzickou nebo právnickou osobou nerezidentní v Bulharsku.
Minimální základní kapitál ve výši 2 leva, cca 1 euro.
Povinnost vedení sídla v Bulharsku.
Konání valné hromady alespoň jednou ročně.