Více než polovina (57%) Čechů je schopna odcestovat za prací do jiné země do jednoho měsíce. Naproti tomu pouze 13% respondentů uvedlo, že by se za prací nestěhovalo. Největšími překážkami pro přijetí práce v zahraničí je pro polovinu lidí rodina a pro více než čtvrtinu jazyková bariéra.

Češi preferují západní Evropu

Z těch, kteří jsou ochotni odejít do zahraničí, by většina preferovala práci v západní Evropě, zejména v Británii (29%) a v sousedních zemích jako Rakousko (10,9%) a Německo (20,7%). Na Slovensko by chtělo jít pracovat pouze osm procent lidí.
Nejdůležitější roli v motivaci odstěhovat se do zahraničí hrají plat a možnost kariérního růstu.

Pro ochotu jít pracovat do zahraničí je přitom pro Čechy důležitá asistence budoucího zaměstnavatele při vyřizování potřebných povolení a při jednání s místními úřady. Lidé také ocení ubytování zdarma, než si naleznou své vlastní.

Průzkumu se zúčastnilo více než 5500 lidí ze sedmi zemí Evropy, z toho zhruba 1700 jich pocházelo z České republiky. Věkové rozmezí hlavní skupiny dotázaných se pohybovalo převážně mezi 20 a 40 lety. Z toho 75% tvořili respondenti, kteří jsou v současné době zaměstnaní, ale rozhlížejí se po nové pracovní příležitosti.

Kolik lidí již pracovalo v zahraničí (v procentech):
Ano
Ne
Česká republika 32,5 67,5
Slovensko 55,5 44,5
Polsko 47,8 52,2
Maďarsko 33,7 66,3
Litva 37,5 62,5
Rumunsko 2575
Lotyšsko 4555

 Zdroj: Grafton Recruitment