Průměrný věk zaměstnanců T-Mobile je kolem 30 let, firma zažívá babyboom, a tak flexibilní úvazky mj. nabízejí příležitost rychlejšího návratu zpět do zaměstnání při zachování rovnováhy osobního a pracovního života.

Výhodou alternativních úvazků je jednoznačně to, že společnost je schopna poskytnout práci i těm zaměstnancům, kteří na plný úvazek pracovat nemohou. Např. kvůli dětem, studiu, nutnosti pečovat o člena rodiny, zdravotním důvodům atd., nebo na plný úvazek pracovat nechtějí (harmonizují svůj osobní a pracovní život), a kteří by jinak zůstali bez práce.

Pružné úvazky

I flexibilní úvazky však mají svá úskalí – je nezbytné přesnější načasování práce, výrazně lepší komunikace mezi kolegy, a také přesná specifikace zadaných úkolů. V T-Mobile nejčastěji alternativních úvazků využívají studující rodiče po návratu z mateřské/rodičovské dovolené, ale i ti, kteří mají děti již větší.

Nejběžnějšími důvody žádostí o částečnou práci z domova nebo také home office (HO), je skloubení práce a osobního života nebo dojíždění, a to i u zaměstnanců pracujících v mezinárodních týmech.

Tuto formu alternativního úvazku lze aplikovat pouze tam, kde to umožňuje povaha práce z hlediska pracovní agendy a chodu daného týmu. Mohou ji tedy mít ti zaměstnanci, kteří nejsou v přímém kontaktu se zákazníkem, nejsou přímo odpovědní za provoz služeb a jejich povaha práce umožňuje, aby nebyli přítomni na pracovišti.

V každém případě HO schvaluje přímý nadřízený. Vždy je klíčová důvěra zaměstnance s nadřízeným. HO se poskytuje buď na určité dny v týdnu, nebo na počet hodin/dnů v týdnu a žádost je schválena vždy na rok s možností dalšího prodloužení. Nyní jej využívá 200 zaměstnanců.

Jedno místo pro dva

Další možností, kterou operátor nabízí, je tzv. job sharing neboli sdílená pozice. V podstatě to znamená, že dvě osoby vykonávají tutéž práci v rámci jednoho pracovního místa a v pracovní době se na pozici střídají.

Tato možnost vyžaduje optimální organizaci práce, sledování pracovní výkonnosti a výsledků hned u dvou osob namísto jedné, kontrolu předávání informací apod. Je ale obrovskou motivací pro dané dva zaměstnance.

Ti se zpravidla střídají po dnech, nikoli na směny (ranní, odpolední). V současné době tuto formu úvazku využívají dvě kolegyně a fungují především díky výborné vzájemné informovanosti a sehranosti.

Zkrácené úvazky

Jinou formou flexibilního zapojení jsou zkrácené úvazky. Ty jsou ve společnosti jednoznačně využívány nejvíce, jsou nejvhodnější pro téměř všechny pozice.
Ti, kteří by za normálních podmínek plného pracovního úvazku nebyli schopni docházet do zaměstnání, mohou takto fungovat na 100 procent. Aktuálně této formy využívá přes tři sta kolegů.

Až půlroční pauza

Ve výčtu nechybí ani přerušení výkonu práce, neboli tzv. career break. Jde o přerušení pracovního výkonu na dobu jednoho až šesti měsíců; zaměstnanci za tuto dobu nenáleží mzda a nemá nárok na využívání benefitů.

Pracovní poměr se ovšem nemění, zaměstnanec se po ukončení přestávky vrací opět na pracoviště i na pozici sjednanou v pracovní smlouvě. Jedinou podmínkou pro využití této možnosti je, že pracovník musí být v zaměstnání alespoň dva roky.

Krátkodobé volno

Krátkodobé pracovní volno může zaměstnanec využít po skončení zkušební doby pouze v mimořádných situacích, a to maximálně na dobu 30 kalendářních dnů, přičemž se přihlíží k důvodům zaměstnance a oprávněným zájmům společnosti. Opět je možné poskytnout ho pouze tam, kde to povaha práce umožňuje.

Život v rovnováze

Společnost T-Mobile se neustále snaží zlepšit harmonizaci osobního a pracovního života (tzv. work-life balance). Svým pracovníkům nabízí v průběhu roku řadu vzdělávacích programů v oblasti zdraví a rovnováhy osobního a pracovního života.

Jedním z nich byl například veletrh Život v rovnováze, během něhož si zaměstnanci měli možnost uvědomit, že život je i o osobních prožitcích a aktivně tráveném volném čase.
S ohledem na to, že T-Mobile má zavedenu většinu možností pro flexibilní pracovní uspořádání, chce se i do budoucna ještě více zaměřit na podporu rodičů vracejících se z mateřské či rodičovské dovolené.

Oblastmi, na které se chceme soustředit, jsou mentoring, koučink, proces rychlejší adaptace zpět do pracovního života a další. Není nic lepšího, než motivovaný zaměstnanec. Investice do této oblasti se skutečně vyplatí.

Autorka je Výkonnou ředitelkou lidských zdrojů ve společnosti T-Mobile