Dotazování mezi zhruba šestnácti sty uživateli portálu Prace.cz ukázalo, že v České republice je jen málo lidí, kteří dobře vycházejí s financemi, aniž by měli vedlejší práci, druhé zaměstnání nebo nějakou formu krátkodobého přivýdělku. Pouze 15 % účastníků průzkumu uvedlo, že nemají problém vyjít s příjmem od jediného zaměstnavatele.

Na průměrnou mzdu dosáhne jen třetina lidí

„Přestože se úroveň průměrné mzdy v Česku postupně zvyšuje, podíl lidí, kteří na ni skutečně dosáhnou, podle posledních dat činí jen zhruba 35 %. Většina zaměstnanců tak musí hospodařit s podprůměrným příjmem. Vzhledem k rostoucí cenové hladině se zvyšuje počet těch, kteří se mzdou od jednoho zaměstnavatele jednoduše nevystačí,“ řekl Ondřej Mysliveček, analytik společnosti LMC, která portál Prace.cz provozuje.

Chybějí úspory

Situace je podle Myslivečka o to složitější, že část obyvatelstva nemá prakticky žádné úspory a nevyjde ani od výplaty k výplatě, což vede ke stálému prohlubování zadlužení. Mnoho lidí přitom není schopno plnit své závazky a dostávají se do krajních situací. Koresponduje s tím například i zvyšující se počet vyhlášených osobních bankrotů atd.

Pozitivním zjištěním je, že čtvrtina populace (24 %) si náročnost svých životních nákladů, které se pohybují nad hranicí měsíčního příjmu, uvědomuje. Tato skupina lidí má vedle svého hlavního zaměstnání i další práci. Získávají tak druhý, pro ně tolik potřebný, příjem.

Dochází i k „práci na černo“

„Z této části populace někteří kromě plného úvazku pracují nějakou formou zkráceného úvazku nebo krátkodobého přivýdělku. Nicméně určité procento lidí, jež lze jen těžko vyčíslit, si nejspíš někde přivydělává pouze na ústní dohodu bez doložitelného smluvního základu. Může občas jít o takzvanou ´práci na černo´,“ naznačil Mysliveček. U takových přivýdělků státu uniká část prostředků odváděných na daních a pro účely sociálního a zdravotního zabezpečení.