Pro lepší pochopení role, kterou by manažeři mohli a měli mít, zorganizoval Aon Hewitt v červnu 2011 v celé Evropě průzkum, jehož výsledky odrážejí názory více než 700 manažerů z 10 evropských zemí. Na základě tohoto průzkumu vznikla závěrečná zpráva “Manažeři: Váš nejsilnější nebo nejslabší článek v procesu řízení motivovanosti zaměstnanců?”

Zpráva ukazuje, že téměř polovina manažerů (47 %) věnuje pouze dva až pět dnů ročně činnostem spojeným s průzkumem motivovanosti.

V době krize je motivovanost důležitější

“Ačkoliv téměř všechny organizace sledují míru motivovanosti zaměstnanců, většina z nich není na základě těchto zjištění schopna jednat efektivně. Vzhledem k návratu ekonomické nejistoty a růstu mezd nižšímu než inflace je motivovanost zaměstnanců důležitější, než kdy před tím. Motivovaní zaměstnanci budou produktivnější, efektivnější a ochotnější pomoci společnosti v dosahování cílů,“ říká Karel Palata, výkonný ředitel Aon Hewitt Česká republika a Slovensko.

Naprostá většina zaměstnanců z celé Evropy si nicméně myslí, že zaměstnavatelé neberou průzkumy motivovanosti příliš vážně. Pouze 18 % zaměstnanců věří, že na základě výsledků průzkumu budou podniknuty patřičné kroky.