Moje praktická doktorka mi dala potvrzení/výměnný poukaz, ve kterém je uvedeno, že jsem nezpůsobilá vykonávat svou práci. Předala jsem to zaměstnavateli s tím, aby mě převedl na jinou práci, ale ten mi nechce vyhovět a tvrdí, že musím jít k závodnímu lékaři, který musí říci, jestli jsem schopna současnou práci dále konat. Já už k žádnému doktorovi nechci. Kamarádka mi poradila, ať zruším pracovní poměr, že budu mít nárok na odstupné. Je to pravda? Co byste radili?

Určení způsobilosti k práci

Způsobilost zaměstnance k výkonu práce může být určena pouze lékařským posudkem vydaným zařízením závodní preventivní péče (případně rozhodnutím správního orgánu, který by lékařský posudek přezkoumával). Potvrzení nebo výměnný poukaz od vašeho praktického lékaře nemůže takový lékařský posudek nahradit.

Pokud chcete být převedena na jinou práci, budete muset svého zaměstnavatele poslechnout a k závodnímu lékaři jít. Závodní lékař zná podmínky na vašem pracovišti a další okolnosti výkonu vaší práce. Proto pouze tento lékař může rozhodnout, zda jste nebo nejste způsobilá konat danou práci.

Když k závodnímu lékaři nepůjdete, bude vám zaměstnavatel moci přidělovat nadále práci tak, jako doposud, a vy ji budete povinna vykonávat. Jinak by z vaší strany došlo k porušení vašich povinností a hrozila by vám výpověď a případně i okamžité zrušení pracovního poměru, obojí bez nároku na odstupné.

Zrušení pracovního poměru

Pracovní poměr můžete okamžitě zrušit pouze ze zákonem stanovených důvodů. Jeden z těchto důvodů by se mohl vztahovat k vaší situaci. Pokud by vám závodní lékař po vyšetření vystavil lékařský posudek, který by výslovně stanovil, že nemůžete dále konat práci bez vážného ohrožení svého zdraví, vzniká zaměstnavateli povinnost umožnit vám výkon jiné pro vás vhodné práce. Kdyby tak zaměstnavatel neučinil do 15 dnů od předložení takového posudku, mohla byste okamžitě zrušit váš pracovní poměr s nárokem na odstupné ve výši trojnásobku vašeho průměrného výdělku.

Shrnutí

Tvrzení vašeho zaměstnavatele, že jedině lékař závodní preventivní péče může posoudit vaši způsobilost k práci, je pravdivé. V případě závodní preventivní péče si nemůžete zvolit doktora, u kterého se necháte vyšetřit, protože pro tento případ platí výjimka ze svobodné volby lékaře. Doporučovali bychom vám tedy k závodnímu lékaři jít a v závislosti na závěru jeho lékařského posudku zvážit vaše další kroky.

Odpovídala Daša Aradská z advokátní kanceláře Randl Partners, člen Ius Laboris

Máte nějaký dotaz z oblasti vztahů mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem? Stručně jej popište a zašlete na e-mail kariera@novinky.cz. Pokusíme se všechny dotazy přečíst a ty nejzajímavější najdete v rubrice Kariéra i s odpověďmi renomovaných odborníků. Nepište ale přímo na adresu advokátní kanceláře, kterou vidíte v tomto textu! Agendu spojenou s dotazy do Poradny vyřizuje pouze redakce Novinek.cz.