Pozice Public Relations Manager se vyskytují převážně u větších společností napříč všemi obory na trhu. Někdy se také setkáváme s názvem PA Manager, tedy Public Affairs Manager. Do českého jazyka lze tuto pozici přeložit jako manažer vztahů s veřejností.

U menších a středních společností je obvyklé, že veškeré PR aktivity společně s aktivitami marketingovými zastřešuje jedna osoba v podobě Marketing a PR manažera. U větších společností PR manažer vede a zodpovídá za celé oddělení komunikace a jeho tým se dle typu společnosti skládá z PR specialistů, v některých společnostech také ze specialistů interní komunikace a specialistů sponzoringu.

Do kompetencí PR manažera spadá především zviditelnění společnosti, výrobků nebo konkrétní značky ve vztahu k veřejnosti. PR aktivity se velmi často prolínají s aktivitami marketingovými, ale public relations se zaměřují především na komunikaci s novináři a veřejností.

Společnosti velmi často spolupracují se specializovanými PR agenturami, a to převážně při psaní PR článků, tiskových zpráv či krizové komunikaci. Do kompetencí PR manažera také v některých společnostech spadá funkce tiskového mluvčího, který společnost zastupuje při veřejných prohlášeních a komentářích pro média.

Důležitou součástí práce PR manažera je efektivní nakládání s ročním rozpočtem, který zpravidla bývá součástí ročního marketingového rozpočtu.

Požadavky na uchazeče pro pozici PR manažera jsou poměrně vysoké, vždy záleží na konkrétní společnosti. Obecně se ale požaduje vysokoškolské vzdělání se zaměřením na žurnalistiku či komunikaci, praxe na obdobné pozici minimálně tři a více let, v některých případech je vítána praxe z médií. U mezinárodních společností je také požadována velmi dobrá znalost anglického jazyka.

Pozice PR manažera je specifická požadavkem na výbornou znalost českého jazyka včetně psané formy. Nezbytné jsou výborné komunikační a prezentační dovednosti.

Mzdové ohodnocení na samostatných pozicích PR manažerů se v Praze a okolí nejčastěji pohybuje dle typu společnosti od 40.000 do 60.000 Kč, při vedení PR týmu od 60.000 do 80.000 Kč (měsíční hrubá mzda).

Zuzana Schrötterová, divizní manažerka, Robert Half Sales & Marketing