Mzdový účetní, jak z názvu jasně vyplývá, zpracovává a účtuje mzdy zaměstnanců společnosti. Za posledních pět let došlo k zásadní změně v pojetí této pozice. Oproti minulosti, kdy byla mzdová agenda běžnou součástí náplně samostatné či hlavní účetní, došlo k separaci a úzké specializaci této pozice. Mzdy jsou zpracovávány specialisty se zaměřením pouze na mzdové účetnictví, a to nejčastěji formou outsourcingu, tedy externím zpracováním těchto služeb.

Na pozici mzdového účetního jste zodpovědní za měsíční zpracování a výpočet mezd zaměstnanců, připravujete roční zúčtování daní. Součástí agendy je poměrně rozsáhlá komunikace s příslušnými úřady (přihlášky a odhlášky zaměstnanců, přehledy sociálního a zdravotního pojištění, výkazy finančním úřadům). Účetní rovněž zpracovává potřebné statistické výkazy. Náplní práce je také výpočet nároku na stravenky, kontrola zůstatků dovolených, evidence osobních spisů, evidence vstupních a preventivních lékařských prohlídek zaměstnanců.

Při měsíčních uzávěrkách a ročním auditu mzdový účetní aktivně spolupracuje s finančním oddělením. V agendě se mohou nárazově objevit propočty bonusů a odměn, ať již v procentuálním či fixním pojetí, ale i například odškodňování pracovních úrazů. Mzdový účetní velmi často vyhotovuje pracovněprávní dokumenty (například pracovní smlouvy, DPP, DPČ, dodatky, mzdové výměry, ukončení pracovněprávních vztahů) a poskytuje celkové personální poradenství.

Základním požadavkem na kandidáty na tuto pozici je středoškolské vzdělání a především praxe v oboru minimálně 2 roky s pravidelnou účastí na školeních o změnách v legislativě.

V mzdovém účetnictví je používáno poměrně velké množství softwaru pro zpracování mezd. Klienti společnosti Robert Half mají často jasný požadavek na znalost konkrétního programu.

Obecně u této pozice není tak často vyžadována znalost cizího jazyka. Pokud se požadavek objeví, pak se nejčastěji jedná o anglický jazyk se znalostí minimálně na komunikační úrovni. Nezbytná je pečlivost a především spolehlivost uchazečů.

V Praze a okolí se měsíční hrubé mzdy na této pozici obvykle pohybují v rozmezí 25.000 až 35.000 Kč.

Tomáš Bergl, Manažer, Robert Half Finance & Accounting