Údaje potvrdil průzkum mezi 282 středními a velkými firmami, který proběhl v srpnu a září tohoto roku v rámci náborového systému LMC G2.

Pouze 9 % oslovených personalistů uvedlo, že průměrná délka trvání pracovního poměru ve firmě činí méně než rok. Naopak více než dvě pětiny personalistů (43 %) uvádějí, že zaměstnanci ve firmě vydrží v průměru déle než pět let. Ve čtvrtině firem (25 %) průměrná doba spolupráce dosahuje tří až čtyř let, ve zbylých případech (23 %) jde o jeden až dva roky.

Mladí mění práci častěji

„Doba, po kterou lidé pracují pro jednoho zaměstnavatele, se v průběhu kariéry postupně vyvíjí. Mladí lidé teprve získávají první zkušenosti a přitom zjišťují, jaká práce jim skutečně vyhovuje. To je spojeno i s častější migrací mezi firmami a někdy také se změnou oboru či zaměření. Dříve či později se však většinou preference vytříbí a lidé již nemají tak častou potřebu zaměstnání měnit. Výsledky našeho šetření naznačují, že to vyhovuje také firmám,“ uvedl Tomáš Dombrovský, tiskový mluvčí společnosti LMC.

Strach o práci posiluje věrnost

Svou roli ve věrnosti českých zaměstnanců může hrát podle Dombrovského i zkušenost z posledních let, kdy ekonomiku postihla recese a vyhlídky na další období jsou poněkud nejisté. „Lidé si tak pravděpodobně mnohem více váží své práce a nehledají jiné zaměstnání,“ prohlásil Dombrovský.