To jsou jen některé z nejdůležitějších výsledků nejnovějšího průzkumu Eurobarometru o jednotném trhu. Výsledky průzkumu poskytují podrobnou analýzu vnímání jednotného trhu jak v celé EU, tak i v jednotlivých členských státech.

Analýza hodnotí přístupy k základním zásadám jednotného trhu, jako je právo občanů pracovat v kterémkoli členském státě a vytváří představu o tom, které země jsou myšlence jednotného trhu EU nakloněny nejvíce a které nejméně.

Průzkum také srovnává postoje k zadávání veřejných zakázek, k padělání a pirátství a k právům občanů. Z  jeho výsledků rovněž vyplynulo, že 28 % dotázaných Evropanů uvažuje do budoucna o práci v zahraničí.

Dvacet problematických oblastí fungování EU

Aniž by bylo určeno pořadí důležitosti, Evropská komise sestavila seznam 20 problémů, se kterými se občané a podniky EU nejčastěji potýkají v zahraničí, ať už při cestování, stěhování či práci.

Obecně zpráva potvrzuje, že stále existuje propast mezi očekáváními a realitou jednotného trhu, Mimo jiné jde o otázky uznávání odborné kvalifikace, sociální zabezpečení, zdanění různých druhů energie, přístup k financím a posílení důvěry v elektronické transakce při nakupování online.:

Návrhy na zlepšení do konce 2011

Komise proto do konce roku 2011 předloží návrhy na modernizaci systému pro uznávání odborných kvalifikací a zlepšení přístupu k příležitostem v oblasti veřejných zakázek.Na základě návrhu Evropské komise z dubna 2011 by se měly v Evropě v následujících letech snížit náklady na patenty o 80 %.

„Na tyto důležité otázky nás upozornili evropští občané a podniky. Sdělili nám, v jakých oblastech nefunguje jednotný trh tak, jak by měl. Na fóru o jednotném trhu, které se koná 2. až 4. října v Krakově, budeme tyto překážky podrobně zkoumat a dohodneme se, doufám, na nejlepších způsobech jejich odstranění,“ prohlásil komisař pro vnitřní trh a služby Michel Barnier.