Informace novinářům sdělil tajemník paktu Petr Czekaj během mezinárodní konference Investment & Business Forum, která se konala v Ostravě. Jedním z jejích hlavních témat byl právě Moravskoslezský pakt zaměstnanosti, který začal fungovat v únoru.

Projekty za dvě stě miliónů

Připravené projekty jsou orientovány na nabídkovou stranu trhu práce, případně snížení rozporů mezi nabídkou a poptávkou na trhu práce. Sedm projektů, jejichž financování z příslušných operačních programů již bylo schváleno, bylo nastartováno od července; trvat budou dva až tři roky. Projít by jimi měly tisíce lidí.
„Prostředky v těchto sedmi projektech představují řádově 200 miliónů korun. Projekty jsou zaměřeny na vzdělávání, podporu spolupráce mezi školami a podniky, na rekvalifikace,“ uvedl Czekaj s tím, že zvýšení kvalifikace zlepší uplatnění lidí na trhu práce.

Školy upraví výuku dle potřeb trhu práce

Jeden z projektů řeší spolupráci mezi středními školami a podnikateli. „Podnik definuje, co potřebuje, a škola upraví svůj vzdělávací program tak, aby vyhovoval požadavkům firmy,“ vysvětlil Czekaj.
Podáno je dalších dvanáct projektů. „Máme připraveny další výzvy pro nové projekty. Samozřejmě velmi dbáme na to, aby to byly projekty, které pomohou vytvářet nová pracovní místa a vzdělávat lidi,“ řekl náměstek ministra práce a sociálních věcí Vladimír Šiška.

Podnikatelé spolupracují se samosprávou

Jak dále Šiška uvedl, nejdůležitější na paktu zaměstnanosti je to, že u jednoho stolu sedí reprezentanti regionální podnikatelské sféry s regionální samosprávou a vybírají z nabídek projektů ty, které nejvíce přispějí k rozvoji regionu.
Konference, kterou pořádalo Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje, se účastnilo přes 200 ekonomů, zástupců ministerstev, firem, institucí a škol z Česka a dalších osmi zemí světa.