Čím více lidí znáte, tím více máte i potenciálních příležitostí, a proto je dobré budovat svoji síť kontaktů. V řeči personalistů a odborníků pracovního poradenství se tomu říká networking.

Jsou lidé, které představa neustálého navazování nových kontaktů naplňuje hrůzou, nicméně vytváření sítě kontaktů je v současnosti uznávaným stavebním kamenem budování úspěšné kariéry. Tím spíše, že značná část pracovních nabídek – odborníci tvrdí, že 60 i více procent – není primárně obsazována prostřednictvím veřejné inzerce (inzerát se zveřejní ve chvíli, kdy už má vedení o kandidátovi jasno), ale formou doporučení od známých a jejich známých na takzvaném skrytém pracovním trhu. A toto procento se zvyšuje s významem obsazované pozice.

V čem spočívá networking

Někteří uchazeči o práci vidí v budování sítě kontaktů horečnou činnost s cílem sestavit co nejdelší seznam osob a následně každou z nich požádat o zaměstnání. Není divu, že zejména introverti se toho děsí. Jiní si zase myslí, že jde o ponižující dožadování se laskavostí, které nemohou oplatit. „Networking ve mně vzbuzuje pocit, že žebrám o práci,“ prohlásil jeden z bývalých ředitelů lidských zdrojů.

Obě definice jsou chybné. Networking není horečná činnost, ani žebrání o práci. Je to dlouhodobé vytváření a udržování sítě vzájemně výhodných vztahů. A pokud se v nějaké etapě svého života ocitneme v situaci, že jsme přišli o práci, pak nám získané kontakty mohou pomoci.

Děláme to bezděčně

Správně pojato je budování kontaktů během na dlouhou trať, vývojovým procesem po dobu celého našeho pracovního života, a zároveň něčím přirozeným, co děláme, aniž si to mnohdy uvědomujeme. Pokaždé, když s někým hovoříme a ptáme se na jeho názor, abychom se sami mohli kvalifikovaně rozhodnout – ať už jde o dobrou restauraci, zajímavý film, nebo zkušenosti s firmou, jíž hodláme zadat zakázku – navazujeme kontakty s druhými.

Budování sítě kontaktů není o prodeji, ale o navázání vztahů.Atul Patel, ředitel společnosti Speed Networking

Budování kontaktů ale nespočívá jen ve sbírání navštívenek – jakkoli výměna vizitek tvoří důležitou součást tvorby společenské databáze. Nejdůležitější dovedností pro navázání a zejména udržení kontaktů je umění naslouchat. Schopnost vnímat potřeby druhého člověka a přemýšlet, co pro něj můžeme udělat, spíše než soustředit se na to, čím nám může být on užitečný. To je základ vzájemně prospěšných vztahů.

Štěstí přeje připraveným

Vánoční večírky, párty, tiskové konference a dokonce potkávání kolegů z jiných oddělení ve výtahu nebo v jídelně, to vše jsou příležitosti, jak nechat vejít svou tvář a své jméno ve známost. Není to nic, na co bychom měli pohlížet svrchu. Někteří lidé si myslí, že budování kontaktů je příliš obchodnické, a jelikož nejsou obchodníky, nemohou tudíž vytvářet síť kontaktů, ale to není pravda.

Americký odborník na personalistiku Joe Slavin zmiňuje pravidlo „šesti separátních stupňů“ jako příklad toho, jak vám základní budování kontaktů s rodinou a přáteli může pomoci navázat kontakt s tím, s kým chcete komunikovat.

Podstata teorie spočívá v tom, že existuje řetězec lidí, kteří nás spojují s jakoukoli jinou osobou ve světě, a že tento řetězec nesmí mít více než 6 článků. Budování kontaktů pak spočívá v umění oživit tento řetězec a seznámit se s lidmi, kteří mohou předat informace o vás té konkrétní osobě, na niž jste se zaměřili.

Vědět, čeho chceme dosáhnout

Klíčem k úspěšnému budování kontaktů je vědět, čeho chceme dosáhnout, a stanovení patřičných cílů. Bez jasného cíle se totiž budování kontaktů stává pouhým nezávazným tlacháním. Jakmile si však ujasníme, co potřebujeme, můžeme si zjistit, koho a kde potřebujeme kontaktovat, abychom docílili žádaného výsledku.

Neméně důležité je rovněž mít co nabídnout a působit dojmem, že nás ostatní zajímají, protože budování kontaktů funguje na principu něco za něco. Kontakty, telefonní čísla, novinky z oboru, to vše je třeba nabídnout při setkání partnerům.

„Budování sítě kontaktů není o prodeji, ale o navázání vztahů,“ říká ředitel Speed Networking Atul Patel a dodává:

„Udělá-li na vás někdo dobrý dojem, je pravděpodobnější, že si ho zapamatujete. Jestliže neustále něco dáváte, pak se vám to v dlouhodobém měřítku desetinásobně vrátí. Lidé se dopouštějí běžné chyby v tom, že považují vytváření vztahů za krátkodobou strategii, zatímco ve skutečnosti to je strategie střednědobá až dlouhodobá.“