V rámci průzkumu Manpower Index trhu práce pro čtvrté čtvrtletí 2011 byla všem účastníkům vybraného reprezentativního vzorku 750 zaměstnavatelů v ČR položena otázka: „Jak očekáváte, že se změní celkový počet zaměstnanců ve vaší společnosti v následujícím čtvrtletí do konce prosince 2011 v porovnání s aktuálním čtvrtletím?“

Na základě získaných údajů vykazuje čistý index trhu práce pro Českou republiku pro čtvrté čtvrtletí 2011 hodnotu 1 %. V porovnání s předchozím čtvrtletím je index o 2 procentní body slabší, ale v meziročním srovnání hlásí zaměstnavatelé zlepšení o 3 procentní body.

Převažuje opatrnost

„Vlna optimismu českých zaměstnavatelů, která v oblasti náboru nových zaměstnanců panovala posledních šest měsíců, se pomalu změnila v opatrnost. Tento posun je přímým důsledkem negativních zpráv o ekonomice v eurozóně a hrozbě potenciální nové krize. Zaměstnavatelé po zkušenostech z minulých let reagují na stávající situaci flexibilněji, trvale se snaží zefektivňovat svou produkci při stále menším počtu zaměstnanců,“ říká Jaroslava Rezlerová, generální ředitelka Manpower Česká a Slovenská republika.

Porovnání dle odvětví

Zaměstnavatelé v pěti odvětvích z deseti předpovídají pro čtvrté čtvrtletí 2011 zlepšení náborového prostředí. Odvětví zpracovatelský průmysl hlásí nejoptimističtější index ve výši 10 %. Pozitivní prostředí na trhu práce hlásí také zaměstnavatelé v odvětví ubytování a stravování a finance, pojištění, nemovitosti a další služby podnikům s indexem 6 %.

Čtyři odvětví očekávají negativní nárůst pracovních sil. Nejslabší index -12 % hlásí odvětví zemědělství, myslivost, lesnictví a rybolov a výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody, kde je index -10 %.

Porovnání dle regionů

Mírně optimistické náborové prostředí s čistým indexem trhu práce 7 % očekávají pro čtvrté čtvrtletí 2011 zaměstnavatelé v Praze. Trh práce v Čechách bude v nadcházejícím čtvrtletí nejistý, index zde dosahuje hodnoty 0 %.

Zaměstnavatelé na Moravě předpovídají utlumené náborové aktivity s indexem -2 %, což v porovnání s minulým čtvrtletím představuje pro Moravu pokles o 7 procentních bodů. Náborové příležitosti v Praze se zlepšily o 2 procentní body a v Čechách zůstávají relativně stabilní.

Globální pohled

Globálního průzkumu sledujícího předpokládané trendy v oblasti náboru zaměstnanců pro období říjen–prosinec 2011 se zúčastnilo více než 65 000 zaměstnavatelů ve 41 zemích. Z tohoto počtu zaměstnavatelé ve 36 zemích očekávají, že v posledním čtvrtletí roku budou v různé míře zvyšovat počet svých zaměstnanců i přes přetrvávající nejistotu v globální ekonomice.

Nejsilnější náborové plány hlásí pro čtvrté čtvrtletí zaměstnavatelé v Indii, Brazílii, Tchaj-wanu a Singapuru. Naopak nejpesimističtější předpovědi jsou z Řecka, Itálie, Slovinska a Španělska, které shodně vykazují negativní index jako důsledek své upadající ekonomiky.

Průzkum Manpower Index trhu práce se provádí každé čtvrtletí za účelem sledování záměrů zaměstnavatelů snížit nebo zvýšit počet zaměstnanců během následujícího čtvrtletí. Česká republika je jednou ze 41 zemí a oblastí, ve které průzkum probíhá.