Cílem programu, který absolvovali studenti Střední průmyslové školy strojírenské a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky v Kolíně, byla zejména praktická příprava studentů na jejich budoucí povolání.

Nejnovější technické poznatky do osnov

Hlavním úkolem bylo vytvořit zcela nový modernizovaný výukový modul, který by akceptoval nejnovější poznatky z oblasti výrobních technologií i manažerských postupů.

Změna struktury výuky si vyžádala nové učební osnovy, pomůcky a texty z praktických oblastí programování, řízení a obsluhy průmyslových strojů a automatů. V rámci projektu vznikl i cyklus přednášek věnujících se například firemní kultuře či jednání s lidmi. Studenti jej zakončili simulací výběrového řízení uchazeče o zaměstnání.

První kontakt s prací pro studenty

„Projekt pro většinu studentů představuje první kontakt s pracovním prostředím a dává jim šanci si jej reálně vyzkoušet. Podobná struktura propojení teoretické výuky a praxe by mohla být aplikována i na dalších technicky zaměřených školách,“ říká Vadim Petrov, generální manažer TPCA, který stál u zrodu projektu a je zároveň i předsedou pracovní skupiny pro technické vzdělávání Sdružení automobilového průmyslu.

Škola rozšířila počet oborů

Škola zvládla projekt s novými osnovami a dokonce navýšila počet nabízených studijních oborů. Zkušenosti se promítly i do nové koncepce praktické maturitní zkoušky, což studenti i vyučující hodnotili velmi pozitivně.

Automobilka poskytla poradenství a konzultace při tvorbě vzdělávacího modulu a zajistila studentům dvoutýdenní souvislou praxi včetně simulace výběrového řízení a vstupních školení.

Společnost TPCA se dlouhodobě věnuje rozvoji technického vzdělávání na celostátní i regionální úrovni: podporuje místní střední školy, pořádá pro ně exkurze, organizuje stáže pro studenty vysokých škol a vede projekt na podporu zájmu o technické vzdělávání nazvaný Auta nás baví.