Projekt eGovernment, tedy elektronizace veřejné správy, má lidem přinést zjednodušení v komunikaci s úředníky. Díky datovým schránkám, přibývajícím kontaktním místům Czechpoint nebo základním registrům bychom už neměli trávit čas pobíháním po úřadech, ale vše vyřídit na jednom místě, případně z pohodlí našeho domova.

Úředníci se to musí nejprve naučit

Jakkoliv jsou tyto projekty pro fungování úřadů v 21. století důležité, pokud s digitálními dokumenty nebudou umět zaměstnanci úřadů zacházet, jsou vlastně zbytečné.

Proto jsou dnes především v menších městech a obcích školeni zaměstnanci v práci s informační a komunikační technikou a s novými systémy, které veřejná správa zavádí. Příkladem může být třeba Městský úřad Vyškov, který své zaměstnance v problematice eGovernmentu pravidelně školí.

Důležitá je i úroveň komunikace

„Současný tlak na profesní růst zaměstnanců se nevyhýbá ani veřejné správě. V době, kdy úřady procházejí reformou a procesy se elektronizují, je vzdělávání o to důležitější a nabývá na významu,“ vysvětluje Leona Vrbacká, projektová a vzdělávací manažerka městského úřadu Vyškov.

„Musíme se vzdělávat nejen v práci s výpočetní technikou, ale také například v komunikačních dovednostech, protože na základě jednání s úředníky si občané dělají obrázek o úrovni veřejné správy jako takové,“ dodává.

Téměř dva milióny šly z fondů EU

Projekt byl podpořen celkem dvěma a čtvrt miliónu, 85 % této částky šlo z EU, konkrétně z operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Vzdělávání se však netýká pouze Městského úřadu Vyškov, do projektu je zapojeno celkem 40 dalších obcí ve správním obvodu města a jimi zřízené příspěvkové organizace.

„Celková nabídka kurzů je široká, zahrnuje například práci se systémem datových schránek, elektronickým podpisem nebo ovládání aplikace Czechpoint. Velký zájem je také o kurzy zaměřené na počítačové dovednosti a elektronickou spisovou službu, která je povinně zaváděna ve všech obcích našeho správního obvodu,“ upřesňuje Leona Vrbacká.