Kraj podporuje stáže studentů v zahraničí již pátým rokem. V prvním termínu podávání žádostí projevilo letos na jaře zájem o příspěvek 54 studentů, uspělo jich 46. Ve druhém kole jich v létě uspělo 66 z 82. „Ne všichni uchazeči splnili kritéria stanovená pro poskytnutí stipendií,“ řekl náměstek olomouckého hejtmana Pavel Horák (KDU-ČSL).

Chtějí zastavit odliv vzdělaných lidí

Zatímco v prvním kole schválili krajští radní stipendia v celkové výši 566 tisíc korun, ve druhém pak ve výši zhruba 1,1 miliónu korun. „Studenti ze studijních pobytů podají zprávy, z nichž následně zpracujeme studii. Předložíme ji zastupitelstvu, abychom mohli projekt vyhodnotit,“ uvedl olomoucký hejtman Martin Tesařík (ČSSD).

Hejtmanství poskytuje stipendia proto, že studium v zahraničí může výrazně zvýšit možnosti uplatnění absolventů škol na trhu práce. Není však levnou záležitostí. Jedním ze záměrů podpory je i zastavení odlivu vzdělaných lidí z kraje.

Stipendium mohou studenti získat na dobu maximálně jednoho školního roku. Středoškoláci a studenti vyšších odborných škol musí mít trvalé bydliště v Olomouckém kraji a navštěvovat školu na jeho území. Z vysokoškoláků mohou získat stipendium i ti, kteří studují mimo region.

Zájem o stipendia ke studiu v zahraničí roste. Zatímco v roce 2007 příležitost využilo jen 25 studentů, kteří vyčerpali částku vyčleněnou v krajském rozpočtu z necelé poloviny, loni se už s žádostí o poskytnutí příspěvku na studium v zahraničí obrátilo na kraj více než 100 studentů.

Podpora i pro učně žádaných oborů

Olomoucké hejtmanství vyplácí také měsíční stipendia učňům, kteří studují obory, o jejichž absolventy je na trhu práce velký zájem, ale žáci devátých tříd se na ně zatím příliš nehrnou. Nárok na ně mají přitom učni v učilištích, jejichž zřizovatelem je jak kraj, tak i soukromá osoba. Jde například o budoucí strojní mechaniky, obráběče kovů, klempíře, zedníky, tesaře, elektrikáře, malíře, truhláře či pekaře.