Firma má zájem jak o zkušené odborníky s praxí, tak o čerstvé absolventy ekonomických oborů vysokých škol – právě ti hrají podle Jana Žůrka v dlouhodobé globální strategii růstu KPMG zásadní roli.

„Plánujeme, že přijmeme velký počet absolventů, a důraz klademe především na kvalitu. Chceme získat špičkové talenty. Nabízíme jim možnost uplatnit se v přední světové organizaci, pracovat se skutečnými odborníky v některé ze 150 zemí a podílet se na řešení komplexních problémů současného podnikatelského prostředí,“ říká Jan Žůrek, řídící partner, KPMG Česká republika.

Společnost KPMG Česká republika každoročně přijímá desítky absolventů vysokých škol s ekonomickým zaměřením. Letos v září nastoupí 85 těch, kteří úspěšně prošli náročným výběrovým řízením: logicko-analytickým testováním, testem z anglického jazyka a výběrovým centrem.

Podmínkou přijetí je úspěch v soutěži

Možnost seznámit se s prací v KPMG již během studia zájemcům nabízí soutěž v řešení případových studií KPMG International Case Competition. Do jejího devátého ročníku se čtyřčlenné týmy studentů českých vysokých škol budou moci hlásit koncem tohoto roku, národní kolo proběhne na začátku roku příštího. Nejúspěšnější tým z České republiky pak změří své síly se zástupci dalších téměř 30 zemí v mezinárodním finále, které se bude konat v Hongkongu.

„Soutěž studentům dává příležitost zjistit, zda mají předpoklady pro úspěch v poradenské profesi. Při řešení skutečných obchodních problémů uplatní své znalosti a dovednosti, vyzkoušejí si práci v týmu a prověří svou schopnost prezentace v anglickém jazyce,“ vysvětluje Hana Velíšková, ředitelka v oddělení Human Resources, KPMG Česká republika.