„Podvodná jednání mají obecně tendenci vyplouvat na povrch v období recese spíše než v dobách růstu,“ vysvětluje Maroš Holodňák z oddělení Forenzních služeb společnosti KPMG Česká republika.

Jeho slova potvrzují výsledky průzkumu nazvaného Boj proti podvodům během finanční krize a po ní. Téměř polovina respondentů ve střední a východní Evropě (48%) totiž uvedla, že právě ekonomická krize je přiměla investovat nemalé částky do posílení vnitřních kontrolních mechanismů ke snížení rizika podvodné činnosti.

Češi nejvíce podvádějí při nákupu

Nárůst odhalených případů podvodné činnosti byl nejčastěji zaznamenán v oblasti odbytu (64%), nákupu (41%), řízení zásob (32%) a správy majetku (27%).

Specifickým zjištěním u respondentů z České republiky je vyšší nárůst odhalených podvodů v nákupu (67%) než v odbytu (50%).

Hlavní zájem je o citlivé firemní informace

Mezi nejběžnější typy podvodů patří například postranní dohody s obchodními partnery, podvodné výplaty prostředků a zneužití motivačních systémů v oblasti prodeje.

K nejčastěji odhaleným případům podvodné činnosti patří podle 45 % dotázaných krádež nebo únik citlivých informací. V České republice tuto formu podvodu zaznamenaly dokonce tři čtvrtiny respondentů:

„V době ztížených hospodářských podmínek mají firemní informace pro další hráče na trhu logicky větší hodnotu. V mnoha organizacích navíc pracuje vinou restrukturalizací řada nespokojených zaměstnanců, kteří se rádi příležitosti pomoci konkurenci chopí,“ zdůrazňuje Maroš Holodňák.

České firmy se spokojí s pouhým odhalením podvodu

Na nárůst odhalených případů podvodné činnosti reagovaly dotazované firmy vždy konkrétním opatřením – všechny provedly interní šetření, přičemž mnohé rovněž podnikly kroky ke snížení rizika podvodné činnosti (86 %), přijaly disciplinární opatření vůči příslušným zaměstnancům (77 %), případně vyhodnotily vzniklé ztráty (77 %).

Kroky se nicméně lišily v jednotlivých zemích, přičemž v České republice byla reakce na nárůst odhalených podvodů poměrně slabá – pouhá polovina firem, v nichž došlo k podvodům, podnikla jakákoliv opatření nad rámec samotného vyšetření případu.