Projekt podpořila Evropská unie a na jeho realizaci poskytla AT Computers grant z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

Do projektu byla zařazena více než polovina zaměstnanců společnosti. Jednotlivá školení byla zaměřena na konkrétní dovednosti, které nejvíce souvisí s náplní práce lidí zastávajících určité pozice. Lidé z výkonného managementu prošli například tréninky manažerských dovedností, řízení firmy nebo řízení lidských zdrojů, produktoví manažeři se zase zaměřili na strategii nákupu, efektivní obchod přes telefon nebo komunikaci v konfliktních situacích.

Vzdělávání je cenným benefitem

„Možnost dalšího vzdělávání vnímáme jako cenný benefit, který můžeme našim zaměstnancům nabídnout. Takto získané znalosti jsou přínosem pro každého z nich osobně, ale také pro naši společnost jako celek. Průběžné vzdělávání našich lidí se totiž odráží nejen na obchodních úspěších firmy, ale také na dalším uplatnění jich samotných. Ti, kteří na sobě pracují, mají nepochybně blíže ke kariérnímu růstu a k vyšším postům v našem managementu,“ řekl Martin Wanke, marketingový ředitel AT Computers.

Projekt Posílení profesních dovedností a adaptability zaměstnanců AT Computers v době ekonomické krize začal 1. září 2009 a bude završen 31. srpna 2011. V jeho rámci bylo proškoleno celkem 127 zaměstnanců firmy.