Z uvedeného průzkumu dále vyplynulo, že čtvrtina dotázaných (27%) by udala přítele, jestliže by byl v sázce výkon týmu a 4 % by tak dokonce učinila jen za příslib povýšení.

Potěšitelné je, že téměř tři pětiny dotázaných (58 %) zaměstnanců by se v prvé řadě snažily pomoci kolegovi zvládnout nápor práce.

Nejnáchylnější k udavačství byli zaměstnanci v USA, kde vyjádřilo ochotu podat hlášení 43 % dotázaných, oproti tomu ve Velké Británii to bylo „jen“ 29 %.

Největší míru kolegiality projevili zaměstnanci v Asii. 62 % dotázaných tam uvedlo, že by pomohli příteli zvládnout náplň práce, aniž by cokoli hlásili nadřízenému.