Povolení omezit trh práce pro rumunské pracovníky komise udělila s ohledem na stávající hospodářskou situaci ve Španělsku.

Nezaměstnanost překročila dvacet procent

Země čelí vážnému narušení trhu práce, které je charakterizováno nejvyšší mírou nezaměstnanosti v EU (v červnu 2011 dosahovala 21,0 % oproti průměru v EU ve výši 9,4 %) a pomalým hospodářským oživením.

„Toto rozhodnutí jsme přijali s ohledem na velmi specifickou situaci v oblasti zaměstnanosti ve Španělsku. Jsem v zásadě přesvědčen o tom, že omezení volného pohybu evropských pracovníků vysokou míru nezaměstnanosti nevyřeší. Spíše bychom se měli zaměřit na vytváření nových pracovních příležitostí,“ uvedl komisař László Andor, který je odpovědný za zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování.

Rumuni nemají ve Španělsku práci

Z analýzy Komise navíc vyplývá, že rumunští občané žijící ve Španělsku jsou rovněž silně postiženi nezaměstnaností, jelikož 30 % z nich nemá práci. Přestože se počet rumunských občanů, kteří v posledních letech přicházeli za prací do Španělska, zřejmě v důsledku hospodářské recese snižuje, i tak zůstává velmi vysoký a k prvnímu lednu 2010 dosahoval 823 000.

Jde o dočasné opatření

Protože Španělsko svůj pracovní trh již zpřístupnilo všem občanům EU, představuje jakékoli omezení volného pohybu pracovníků odchylku, která smí být jen dočasná. Evropská komise bude situaci ve Španělsku pečlivě monitorovat a své rozhodnutí bude moci kdykoli, uzná-li to za vhodné, změnit či zrušit.