Většina uchazečů nevěnuje přípravě na přijímací pohovor dostatek pozornosti a sama si tak dveře do nového zaměstnání zavírá. Naše zkušenosti ukazují, že mnoho uchazečů stále nepřichází na pohovor dostatečně připraveno. Často si ani nezjistí základní informace o nabízené pracovní pozici nebo o společnosti, ve které chtějí pracovat.

Jaké jsou nejčastější prohřešky, kterých se uchazeči u pohovoru dopouštějí? A jak se chyb vyvarovat?

Buďte připraveni na vše

Murphyho zákony zde platí bez výjimek. Ráno před pohovorem určitě zaspíte, ve spěchu si ještě polijete kravatu nebo sukni kávou a navíc uvíznete v dopravní zácpě.
Mějte na paměti, že kvalitní a dlouhý spánek je základní předpoklad pro každý výkon. Proto si ho před pohovorem určitě dopřejte. Před ním si ale splňte svůj domácí úkol.

Připravte si všechny potřebné dokumenty jako např. životopis, nejlépe ve více kopiích (nikdy nevíte, kdo všechno bude na pohovoru přítomen). Ujistěte se, že víte přesně, kde se pohovor bude konat a že tam včas trefíte, případně si vytiskněte i mapu. Uložte si do mobilu číslo na personalistu, abyste mu v případě zpoždění mohli dát okamžitě vědět, z jakého důvodu a jak dlouho se opozdíte.

Mějte na mysli, že nedochvilnost, případně zrušení domluveného pracovního pohovoru v den schůzky může být pro personalistu signálem nejen neschopnosti zorganizovat si čas, ale i nespolehlivosti.

Šaty dělají člověka

Vždy je lepší volit formálnější variantu oblečení. Kromě zkušeností popsaných v životopise bude personalista zvažovat také celkový dojem, který na něj uděláte. Nepodceňujte proto volbu šatů, ve kterých na pohovor půjdete. V případě nutnosti se do svého šatníku nebojte investovat, taková investice se vám s novou prací vrátí.

I když jdete do firmy, kde víte, že panuje neformální atmosféra, vždycky volte raději formálnější oblečení. Argument, že personalista také nemá oblek, není relevantní, on už v této firmě práci má.

Nepodceňujte asistentku

Ačkoli by vás to možná nenapadlo, personalista nebývá jediným, kdo rozhoduje o přijetí nového zaměstnance. Je obvyklé, že se po pohovoru personalista zeptá recepční či asistentky, jaký dojem na ni uchazeč udělal.

Proto si dejte záležet na prvním dojmu i u ostatních pracovníků. Zřetelně zdravte ty, které potkáte během návštěvy. Většinou dopředu nevíte, jak vypadají lidé, kteří budou na pohovoru, navíc na chodbě můžete snadno potkat i generálního ředitele.

Zjistěte si informace dopředu

Na pohovor přijďte připraveni. Častou chybou, se kterou se personalisté setkávají, je skutečnost, že samotní uchazeči nemají dostatečný přehled o nabízené pozici ani o firmě, ve které chtějí pracovat. Přitom informovanost je jasným signálem pro personalistu, že uchazeč má o nabízenou pozici zájem.

Odpovídejte tak akorát

Mnozí uchazeči na pohovoru odpovídají stroze, personalista tak nemá šanci je dostatečně poznat a posoudit. Jiní naopak odpovídají až příliš rozsáhle. Snažte se říci to podstatné a vnímejte přitom personalistu, nenechte se znervóznit chvílí ticha. Sami poznáte, jestli mu vaše odpověď stačí, nebo chce vědět víc.

Pokud nastane mezi otázkami pauza, nemusíte ji nutně přerušit. Personalista potřebuje čas vybrat správnou otázku a dělat si poznámky.

Nepřikrášlujte, ani nezveličujte

Nepřehánějte informace o svých dovednostech a zkušenostech. Personalisté se často setkávají s tím, že se uchazeč snaží zveličit například míru odpovědnosti na své předešlé pozici nebo své jazykové dovednosti. Z výzkumu, který si nechala společnost Robert Half vypracovat mezi 2525 manažery z jedenácti zemí světa, vyplynulo, že převážná většina (70 %) manažerů v České republice považuje životopisy uchazečů obecně za nedůvěryhodné, kandidáti v nich přehánějí.

Mluvte pravdu

Pokud chcete ve výběrovém řízení uspět, mluvte vždy pravdu a buďte upřímní. Na jakékoliv nepravdivé informace se během pohovoru a ověřování referencí stejně přijde.

Aleš Křížek pracuje jako ředitel společnosti Robert Half pro Českou republiku.