Poslední průzkum společnosti Colliers International ukázal, že pracovní prostředí hraje pro tzv. generaci Y významnou roli.

Narodili se  v  letech 1974 - 2000

Generace Y je pojem, který se poprvé objevil v srpnu 1993 v časopisu Advertising Age, přičemž popisoval generaci dětí narozených v letech 1985 až 1995. Dnes už často označuje i generaci narozenou mezi lety 1974 až 2000. Do roku 2025 bude generace Y tvořit převážnou část populace v produktivním věku.

Jsou ambiciózní a odmítají obětovat osobní život

Příslušníci této generace mohou být charakterizováni jako vysoce ambiciózní jedinci, kteří pokládají za důležité mít zajímavou práci a požadují pracovní prostředí, které odpovídá současnému životnímu stylu. Chtějí naplno využít všech možností, které jim otevřená společnost nabízí, ale zároveň kvůli tomu odmítají obětovat osobní život. V pracovním životě proto začínají požadovat flexibilní pracovní dobu.

Jak je motivovat?

Jak mohou zaměstnavatelé ušít své kanceláře na míru tak, aby vyhovovaly této skupině zaměstnanců?

„V České republice se trend přechodu od kancelářských buněk do více otevřeného uspořádání kancelářského prostoru začal projevovat od poloviny devadesátých let. Za posledních dvacet let se vzhled a atmosféra kancelářských budov obrovsky změnily. Lidé, pracující v kancelářích, byli v minulosti zvyklí sedět v kancelářských buňkách s velmi malou interakcí se svými kolegy. Dnes jim stále může připadat nezvyklé sedět v otevřených a volných prostorech,“ řekl Omar Sattar, generální ředitel Colliers International pro Českou republiku.

Do práce jezdí na kole

Generace Y je rovněž typická svou větší citlivostí vůči kvalitě životního prostředí. Zvýšil se počet zaměstnanců, kteří jezdí do práce na kole, a tudíž požadují stojany na kola, sprchy a šatny na převlékání. „ Protože mnoho mladších lidí nemá auto a nechce si ho kupovat, lepší dostupnost veřejné dopravy se stává nezbytností,“ řekl Omar Sattar.

Lepší využití kanceláří

Developeři začínají vytvářet kancelářské prostory, které lépe vyhovují požadavkům trhu, nemyslí už jen na velikost prostoru, ale zvažují jeho lepší využití. Důraz se klade na pracoviště s flexibilními zasedacími místnostmi a s prostory pro relaxaci a zábavu.

Spokojenost zaměstnanců se vyplatí

„ Myslím, že pro některé společnosti je kulturně obtížné přijmout nové koncepty a některé z těchto změn mohou být ignorovány jako přehnaně emocionální. Můžeme slyšet i komentáře, že pracoviště je místo, kde se má pracovat, nikoliv hřiště. Postoje ředitelů společností je proto třeba měnit. Měli by přijmout změny, které povedou k větší spokojenosti zaměstnanců, což ve svých důsledcích vždy přináší vyšší produktivitu práce,“ zdůraznil Omar Sattar.