Jak informují německé pracovní agentury, v příhraničí jsou k dispozici volná místa hlavně v technických oborech, řemeslech a pečovatelství.

Problémem je neznalost němčiny

Právě o tyto pozice mají Češi zájem. Zásadním problémem ale stále zůstává jazyková bariéra. „Německé agentury nabízejí volné pozice, které je těžké obsadit. Poptávají techniky, řemeslníky, ošetřovatele, elektrikáře. Češi směřují většinou právě do těchto oblastí,“ uvedla Karin Hartungová z pracovní agentury v hornofalckém Weidenu.

Zájem mají kvalifikované i pomocné síly 

Ta jako Eures poradkyně pomáhá německým i českým uchazečům orientovat se v otázkách otevřeného přeshraničního pracovního trhu na pravidelných seminářích ve Weidenu, Plzni a Tachově. Žádosti o práci podle jejích slov přicházejí jak od vysoce kvalifikovaných Čechů, tak i od pomocných pracovních sil.

Také bavorské soukromé agentury zatím hodnotí vývoj na pracovním trhu pozitivně, v německých podnicích může podle nich najít práci mnoho zájemců ze všech možných oborů.