Jelikož projekt Rodina není handicap absolvují zejména matky, které mají s pečovatelstvím bohaté zkušenosti, stačí jim ke zmiňované činnosti přeorientovat se z péče o děti na péči o seniory. Toho mohou v rámci projektu dosáhnout v rekvalifikačním kurzu Pracovník v sociálních službách – pečovatel s přímou obslužnou péčí.

Iryna Sokotun, která pochází z Ukrajiny a žije v Čechách už 10 let, tento kurz nedávno absolvovala. „Teď jsem byla na výběrovém řízení v domově důchodců a čekám na výsledek. Zajímá mě práce se staršími lidmi, a kdyby mě nevybrali, zkusila bych samostatně podnikat,“ říká s tím, že by se nebránila ani práci terénního sociálního pracovníka.

Výhody pro obě strany

Podle psycholožky Eleny Wagnerové by byla tato činnost velmi prospěšná pro klienta i pečovatele, a to hned z několika důvodů. Jednak proto, že v menších obcích chybí domy s pečovatelskou službou, a pokud je rodina staršího člověka trvale pracovně vytížená, bývá senior celý den sám, bez ohledu na to, zda se vzhledem ke svému věku zvládne o sebe postarat.

„Pečovatel či pečovatelka mu může zajistit nejen úklid, nákupy a zdravotní péči, ale i sociální kontakt, když si chce třeba popovídat,“ vypočítává Wagnerová.

Tato práce je podle ní výhodná právě pro matky po mateřské, které mají malé děti a uvítají pružnou pracovní dobu. Mohou si naplánovat, kdy se budou věnovat vlastním dětem a rodině a kdy pečovatelské činnosti, přičemž u seniora nemusí trávit 8 hodin denně, takže zkrácený úvazek je docela dobře možný.

Pečovatelství je aktuální téma

Wagnerová zastává názor, že by stačilo, kdyby osvícení starostové menších obcí vytvořili soupis starších lidí, kteří takovou péči potřebují, a dále vyřešili otázku, zda tuto práci spolufinancovat z obecních prostředků, nebo vytvořit veřejně prospěšná pracovní místa.

„Lidé na venkově by určitě ocenili vzájemnou 'sousedskou výpomoc', navíc by to posílilo i mezigenerační sociální vazby,“ míní psycholožka.