Z analýzy internetové pracovní inzerce, kterou Kancelář veřejného ochránce práv publikovala v červnu tohoto roku, vyplynulo, že plná šestina vystavených nabídek obsahuje různá diskriminační kritéria. Řada zadavatelů si přitom ani nemusí být vědoma, že některé z běžně používaných formulací mohou být nejen nevhodné, ale i v přímém rozporu se zákonem. Společnost LMC se proto podle vlastního vyjádření rozhodla zahájit spolupráci s ombudsmanem ve snaze přispět ke zlepšení této situace.

Snaha o kultivaci trhu práce

„Dlouhodobě usilujeme o rozvoj a postupnou kultivaci tuzemského pracovního trhu. V tomto konkrétním případě se snažíme inspirovat firmy, jak se při náboru chovat fér a být díky tomu lepšími a žádanějšími zaměstnavateli,“ uvedl Libor Malý, ředitel společnosti LMC a dodal: „Jsme přesvědčeni, že nenásilná propagace správných příkladů a poskytnutí opory v nejasných situacích zmohou mnohem více, než jakékoliv příkazy či sankce.“

Průvodce férovým náborem, který  je dostupný na adrese www.lmc.eu/ferove, ukazuje zadavatelům inzerátů na konkrétních příkladech, které formulace jsou v určitých situacích nešťastné a zároveň přináší také vysvětlení, proč tomu tak je.

Čtyři nejrizikovější kritéria

Zaměřuje se na čtyři nejrizikovější kritéria, jimiž jsou věk, pohlaví, příslušnost a zdravotní stav uchazečů. Pro snadné pochopení nabízí srovnání správných příkladů s diskriminačními a uvádí řadu tipů, jak férové inzeráty formulovat. Zaměstnavatelé si podle autorů průvodce mohou touto cestou postupně osvojit pravidla rovného zacházení a uvědomit si nejen rizika související s případnou diskriminací, ale také přínos férového jednání v podobě konkurenční výhody a zvýšení prestiže firmy.

„Oceňuji snahu soukromého sektoru osvojit si principy rovného zacházení a používat je ve své činnosti. Věřím, že prostřednictvím průvodce férovým náborem zaměstnavatelé pochopí, že respektování antidiskriminačního zákona není překážkou, ale cestou, jak získat kvalitní a loajální zaměstnance,“ uvedl Pavel Varvařovský, veřejný ochránce práv.