Bezmála dvě třetiny lidí sice vnímají potřebu mít jisté finanční rezervy pro případ ztráty práce, ovšem plných 27 % zaměstnanců takovou rezervou v současné chvíli nedisponuje, přestože se ji snaží vytvořit. Vyplývá to z průzkumu internetového portálu Jobs.cz.

Některým příjmy na rezervu nestačí

„Finance stranou pro případ ztráty práce si podle našeho průzkumu odkládá jen zhruba každý třetí člověk. Přestože i část ostatních si též uvědomuje, že by jistou rezervu mít měla, nedaří se jim ji vytvořit. Důvodem může být jednak fakt, že to jejich příjmy nepokryjí, jednak určitá nezodpovědnost některých lidí,“ uvedl Ondřej Mysliveček, analytik společnosti LMC, která portál provozuje.

Z šetření portálu, do něhož se zapojilo 2329 respondentů, dále vyplynulo, že nedávné období, kdy doznívaly vlivy ekonomické krize, přece jen částečně přispělo ke změně přístupu lidí. Ti nyní více začínají myslet na zadní vrátka. Kromě 61 % těch, kteří potřebu mít finanční rezervy jasně vnímají, dalších 20 % uvádí, že to také zváží.

Obavy z vývoje ekonomiky v druhém pololetí

„Jako velmi pozitivní vnímáme fakt, že se postupně zvyšuje počet lidí, kteří přemýšlejí o potenciálních rizicích a vlivu neočekávaných událostí, což je motivuje k tvorbě finančních rezerv. Zejména vzhledem k situaci, kdy na trzích panují jisté obavy o vývoj ekonomiky v druhém pololetí letošního roku,“ uvedl Ondřej Mysliveček.

Obavy z možné ztráty příjmů a s tím spojenou potřebu tvorby rezerv si nepřipouští 19 % respondentů. Lidé by se však podle Myslivečka měli naučit odkládat si alespoň nějaké finanční prostředky bez ohledu na to, jak dobře se jim aktuálně vede.

„Určitá forma pravidelného spoření by měla být součástí každého rodinného rozpočtu, pokud je to alespoň trochu možné,“ zdůrazňuje Ondřej Mysliveček.