Podvodníci dnes mohou lehce převádět peníze z jednoho členského státu do druhého a schovávat si je na více účtech v mnoha zemích. Občanům vzniká škoda i tehdy, když nedostanou zboží objednané přes internet nebo když nepřítomný rodič neplatí výživné ze zahraničí.

Situace je právně komplikovaná

Stávající situace ve 27 členských státech je právně komplikovaná, časově náročná a nákladná. Evropská komise proto navrhuje celoevropský soudní příkaz, který by usnadnil vymáhání přeshraničních pohledávek podnikům i občanům.

„Chci, aby vymáhání přeshraničních pohledávek bylo stejně snadné jako vymáhání dluhů uvnitř státu,“ uvedla komisařka EU pro spravedlnost Viviane Redingová a dodala:

„Podniky přicházejí každý rok přibližně o 2,6 % svého obratu vinou nedobytných pohledávek. Jde o slabinu našeho jednotného trhu, kterou musíme napravit rychle a energicky! Podniky potřebují jednoduché řešení – příkaz k obstavení účtu platný v celé Evropě – aby peníze zůstaly tam, kde jsou, dokud soud nerozhodne o splacení dluhu.“

Překvapivý účinek

Evropský příkaz k obstavení účtů bude vydáván v řízení ex parte. Znamená to, že bude vydán, aniž by o tom dlužník věděl, a tím se dosáhne „překvapivého účinku“.

Příkaz bude mít ochrannou povahu, což znamená, že účet dlužníka pouze zablokuje, ale nedovolí vyplacení peněz věřiteli. Aby se ke svým penězům skutečně dostal, musí věřitel získat právoplatný rozsudek v dané věci v souladu s vnitrostátní právní úpravou nebo musí využít některé zjednodušené evropské řízení, jako je evropské řízení o drobných nárocích.

Problémy má milión podniků

Malé a střední podniky tvoří 99 % podniků v EU. Asi milión z nich má problémy s přeshraničními pohledávkami. Postup vymáhání dluhů z jiné země je složitý a znásobuje náklady podnikům, které chtějí obchodovat se zahraničím.

K typickým problémům patří rozdíly v právní úpravě jednotlivých zemí, náklady související s dalším právníkem a překlad dokumentů. Na podobné potíže s vymáháním peněz od podvodných obchodníků či neplatičů výživného v jiné zemi EU narážejí i fyzické osoby.

Navrhované nařízení o evropském příkazu k obstavení účtů bude nyní předloženo ke schválení Evropskému parlamentu a Radě EU.