Soutěž byla vyhlášena v červenci a přihlášky lze podávat až do 30. září 2011. Odborná komise pak vyhodnotí jednotlivé lektory či lektorky na základě materiálů dodaných nominující institucí.

Mezi ně patří dotazník vyhodnocující práci lektora/lektorky s kritérii týkajícími se zvládnutí metodiky vzdělávání dospělých, schopnost sestavení vzdělávacího programu, práce s didaktickými pomůckami, ovládání komunikačních dovedností, práce se skupinou a osobnostní předpoklady. Důležitým materiálem pro hodnocení komise bude DVD s desetiminutovou videoukázkou lektorské práce a vzorek studijních materiálů používaných lektorem.

Školit u nás může každý

Vyhlášení výsledků proběhne v rámci konference Asociace institucí vzdělávání dospělých (AIVD ČR) na téma Role kvality v dalším vzdělávání, která se uskuteční dne 25. listopadu 2011 v Praze.

„Český stát se dlouhodobě o kvalitu dalšího vzdělávání nezajímá, vzdělávat u nás může prakticky každý člověk, který požádá o živnostenský list. To se logicky odráží na kvalitě dalšího vzdělávání a může to vést až k jeho diskreditaci. Proto jsme se rozhodli vyhlásit první ročník soutěže, která by měla napomoci identifikovat příklady dobré praxe v lektorské činnosti, a jako vzor ocenit ty nejlepší lektory,“ uvedl Zdeněk Palán, prezident AIVD ČR.

Kvalita začíná u lektora

„Zájemci o další vzdělávání vnímají jako klíčový faktor kvality vzdělávání úroveň lektora. Ve špičkových vzdělávacích institucích je to složitější komplexní proces, ale všichni vědí, že tu neviditelnou práci týmu zviditelní a interpretuje právě lektor. Proto jsme se v AIVD ČR rozhodli začít právě hodnocením  lektorů. Věříme, že se nám sejde řada nominací, kdy budeme moci odborné i široké veřejnosti jasně říci, u koho, v čem a proč oceňujeme kvalitu,“ doplnil Petr Kazík, předseda Pracovní skupiny AIVD ČR pro kvalitu v dalším vzdělávání.

Bližší informace o soutěži najdete na webové adrese www.aivd.cz/soutez.