Dobrý den, chtěl bych se zeptat, na jaký příplatek mám nárok, když mi zaměstnavatel nařídil přesčasovou směnu v den státního svátku, který připadá na úterý. Zaměstnavatel mi platí 100% příplatek. Myslím si, že je to málo na to, že můžu mít volno a zároveň mít zaplacenou směnu.

Státní svátky a práce

Zákoník práce řadí dny státních svátků mezi dny pracovního klidu, ve kterých předně platí obecný zákaz výkonu práce. Avšak i z tohoto zákazu existují výjimky, ve kterých zaměstnavatel může nařídit výkon práce, byť by se tak mělo dít jen výjimečně. K výjimkám patří např. práce v nepřetržitém provozu, střežení objektů zaměstnavatele, práce uspokojující potřeby občanů či práce v dopravě.

Pokud ve svátek pracujete

Pokud je vám nařízena práce v době svátku, náleží vám dosažená mzda za daný den a také přednostně náhradní volno v časovém rozsahu práce, kterou jste ve svátek vykonal. Za dobu trvání tohoto volna je vám zaměstnavatel povinen vyplatit náhradu mzdy ve výši vašeho průměrného výdělku. Zaměstnavatel vám musí náhradní volno poskytnout nejpozději do konce třetího kalendářního měsíce následujícího po výkonu práce ve svátek nebo v době, na které se spolu dohodnete. Tato dohoda může být písemná i ústní, avšak pokud ke shodě nedojde, je zaměstnavatel oprávněn vám datum čerpání náhradního volna jednostranně nařídit.

Pokud nechcete čerpat náhradní volno, můžete se se zaměstnavatelem dohodnout, že vám k dosažené mzdě za práci ve svátek poskytne příplatek. Jeho výše musí činit nejméně váš průměrný výdělek připadající na dobu práce ve svátek, maximální výše není omezena, může být tedy i vyšší.

Svátek a navíc přesčas

Ve vašem případě vám byla práce ve svátek nařízena, ač daný den nebyl vaším dnem pracovním – pracoval jste tedy nejen ve sváteční den, ale navíc i přesčas. Náleží vám proto dosažená mzda, náhradní volno (respektive příplatek) za práci ve svátek a navíc kompenzace za práci přesčas. Kromě výše uvedených nároků máte proto navíc nárok na příplatek za práci přesčas, který činí nejméně 25 % průměrného výdělku, nebo je opět možné dohodnout se se zaměstnavatelem na poskytnutí náhradního volna místo příplatku. Náhradní volno za práci přesčas ale není placené jako u svátku.

Pro ujasnění dodáváme, že příplatky poskytované z různých důvodů se sčítají. Pokud tedy za svátek i za přesčas má být poskytnut příplatek (a ne náhradní volno), budete mít nárok na 100 % dosažené mzdy plus minimálně 125 % průměrného výdělku jako příplatek.

Shrnutí

Byla-li vám tedy práce ve svátek nařízena, zaměstnavatel je vám povinen poskytnout nejen dosaženou mzdu za odpracovaný den, ale ještě i placené volno, o které jste prací ve sváteční den přišel (popřípadě příplatek). Prvotní povinností zaměstnavatele je poskytnout vám placené náhradní volno, k příplatku lze přistoupit až po vzájemné dohodě. Jelikož jste ještě navíc pracoval přesčas, máte další nárok na příplatek nebo volno za přesčasovou práci.

Z vašeho dotazu tedy plyne, že zaměstnavatel nepostupuje správně – neposkytuje vám příplatek za práci přesčas. Doporučujeme vám, abyste se na něj nejprve obrátil, aby zjednal nápravu dané situace. Pokud zaměstnavatel nebude i nadále plnit své povinnosti, můžete kontaktovat příslušný inspektorát práce. Přesčasový příplatek je možné vymáhat i soudně.

Na dnešní dotaz odpovídal Ondřej Chlada z advokátní kanceláře Randl Partners, člen Ius Laboris

Máte nějaký dotaz z oblasti vztahů mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem? Stručně jej popište a zašlete na e-mail kariera@novinky.cz. Pokusíme se všechny dotazy přečíst a ty nejzajímavější najdete v rubrice Kariéra i s odpověďmi renomovaných odborníků. Nepište ale přímo na adresu advokátní kanceláře, kterou vidíte v tomto textu! Agendu spojenou s dotazy do Poradny vyřizuje pouze redakce Novinek.cz

.