Název Lead Developer se používá v oblasti informačních technologií a ještě přesněji vývoje software (programování – tedy SW development). Český ekvivalent této pracovní pozice by mohl být Vedoucí programátor, ale v reálné praxi se s ním lze setkat spíše výjimečně.

Jeho pracovní náplní je samotné programování na seniorní/pokročilé úrovni a zároveň zodpovědnost za služebně mladší nebo méně zkušené programátory v týmu (obvykle 3-4 programátoři). Rozhoduje o přidělování dílčích pracovních úkolů ostatním vývojářům, určuje směr dalšího postupu práce, způsob řešení případných problémů či použití konkrétních technologií.

Vzhledem k rozsáhlým technickým zkušenostem by měl poskytovat ostatním členům týmu pomoc při řešení nestandardních situací, a aktivně podporovat jejich profesní rozvoj. Míra intenzity dohledu Lead Developera nad ostatními členy týmu se liší v závislosti na velikosti, praxi popřípadě procesech firmy a také na používané metodologii vývoje softwaru.

Oblíbenou a zároveň poměrně kladně hodnocenou aktivitou jsou tzv. „code reviews“ – sezení kdy se kolektivně vyhodnocují části napsaného programu. Všichni členové týmu tak mají příležitost odhalit případné chyby, ale hlavně předávat si informace jak řešit některé komplikované situace, sdílet nápady, přinášet invenci a společně se učit. V kompetenci Lead Developera je tyto, a jiné obdobné, aktivity organizovat, vést a facilitovat.

Navenek je Lead Developer zodpovědný za komunikaci s ostatními spolupracovníky jako jsou analytici, architekti a další, kteří se podílejí na vzniku nového produktu.

Požadavky na tuto pozici obsahují vzdělání v ICT oboru, specifické znalosti konkrétních používaných technologií a programovacích jazyků na odborné úrovni. Dále také komunikační předpoklady, schopnost koordinovat ale zároveň i motivovat spolupracovníky a schopnost správně rozhodnout o prioritách a dalším postupu práce.

Systematičnost a pečlivost je rovněž nezbytná, protože součástí vývoje IS bývá standardně i zpracování podrobné dokumentace k vytvořenému produktu. Poměrně často Lead Developer reportuje směrem k vedení společnosti, zejména informace o plnění dílčích úkolů a výkonnosti jednotlivých pracovníků.

Petr Nosek, Teamleader divize IT/Telco, Hays Czech Republic.