Jsem na mateřské dovolené, která se chýlí ke konci, a měla bych se po třech letech vrátit zpět do práce. Zaměstnavatel mi dal najevo, že se mnou rozváže pracovní poměr pár dnů po návratu. Mohu sama skončit pracovní poměr okamžitě (a tedy zpět do práce vůbec nenastoupit) bez výpovědní doby?

Mateřská a rodičovská dovolená

Nejprve si ve stručnosti vysvětleme rozdíl mezi mateřskou a rodičovskou dovolenou. V souvislosti s porodem a péčí o narozené dítě mají novopečené matky nárok na mateřskou dovolenou. Tato dovolená, na kterou se obvykle nastupuje 6 týdnů před porodem, trvá po dobu 28 týdnů (pokud se najednou narodí více dětí, činí tato doba 37 týdnů).

Naproti tomu rodičovskou dovolenou poskytuje zaměstnavatel na požádání matce i otci. Nárok vzniká matce po uplynutí mateřské dovolené (pokud ji čerpala), zatímco otci vzniká od chvíle, kdy se dítě narodilo. V obojím případě trvá rodičovská dovolená v rozsahu, o který je požádáno, vždy však maximálně do doby, kdy dítě dosáhne věku tří let.

Z uvedeného lze předpokládat, že jste po mateřské plynule navázala na rodičovskou dovolenou, která vám nyní po třech letech končí.

Ukončení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele

Jestliže vám již neběží zkušební doba a váš pracovní poměr je sjednán na dobu neurčitou, může s vámi zaměstnavatel po návratu z rodičovské dovolené ukončit pracovní poměr buď formou dohody, nebo výpovědí – to ovšem pouze v případě, že k tomu bude mít některý z důvodů vyjmenovaných v zákoníku práce.

Výpověď je v této situaci nejčastěji dána z tzv. organizačních důvodů – zejména, když se zaměstnavatel rozhodne vaši pozici zcela zrušit. Váš pracovní poměr v takovém případě skončí uplynutím dvouměsíční výpovědní doby a budete mít nárok na odstupné ve výši trojnásobku vašeho průměrného měsíčního výdělku. Stejné odstupné je vám zaměstnavatel povinen vyplatit i v případě, že s vámi ukončí pracovní poměr z organizačních důvodů dohodou.

Ukončení pracovního poměru ze strany zaměstnance

Pokud byste chtěla ukončit pracovní poměr jednostranně sama, můžete tak učinit jedině výpovědí – pak ovšem musíte počítat s dvouměsíční výpovědní dobou. Okamžitě zrušit pracovní poměr může zaměstnanec pouze v případě, že mu zaměstnavatel nevyplatí mzdu nebo její část do 15 dnů po splatnosti, nebo ho ve stanovených případech nepřevede na jinou práci.

I z vaší strany také samozřejmě může vyjít podnět k uzavření dohody o rozvázání pracovního poměru se zaměstnavatelem. Protože vám dal zaměstnavatel najevo, že s vámi bude sám chtít ukončit pracovní poměr, lze předpokládat, že s dohodou bude souhlasit. Termín ukončení bude záležet na vzájemné dohodě - pracovní poměr lze v případě dohody ukončit i s okamžitou platností.

Doporučení na závěr

Pokud vám zaměstnavatel naznačil, že s vámi chce pracovní poměr po skončení rodičovské dovolené rozvázat, doporučujeme vyčkat na jeho návrh. Případně můžete zaměstnavatele ještě před návratem požádat o konkrétní vyjádření, jaké má s vaším pracovním poměrem plány. S nejvyšší pravděpodobností budou důvodem k ukončení z jeho strany organizační změny a nabídne vám i rozvázání dohodou, při kterém vám vznikne nárok na odstupné. Kdybyste ukončení pracovního poměru za této situace iniciovala sama, o odstupné se tím připravíte.

Na dnešní dotaz odpovídala Romana Kaletová z advokátní kanceláře Randl Partners, člen Ius Laboris.

Máte nějaký dotaz z oblasti vztahů mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem? Stručně jej popište a zašlete na e-mail kariera@novinky.cz. Pokusíme se všechny dotazy přečíst a ty nejzajímavější najdete v rubrice Kariéra i s odpověďmi renomovaných odborníků. Nepište ale přímo na adresu advokátní kanceláře, kterou vidíte v tomto textu! Agendu spojenou s dotazy do Poradny vyřizuje pouze redakce Novinek.cz