Čtyři pětiny (78 %) generálních ředitelů věří, že jim inovace výrazně zvýší tržby či sníží náklady. Například ve farmaceutickém průmyslu či v odvětví zábavy a médií je více než 40 procent generálních ředitelů přesvědčeno, že jejich největší růstové příležitosti vyvstanou z nových výrobků a služeb.

Čeští ředitelé jsou skeptičtější

„Čeští generální ředitelé jsou oproti globálnímu měřítku ve svých růstových očekáváních opatrnější. Ale stejně jako globální lídři si uvědomují, že inovace jsou jedinou cestou, jak držet krok s konkurencí, nebo dokonce získat vedoucí pozici na trhu. Proto 42 procent českých generálních ředitelů považuje vývoj nového výrobku či služby za hlavní potenciální příležitost k růstu v letošním roce,“ řekl Jiří Moser, řídící partner PwC v České republice.

Heslem dne jsou úspory

Enormní náklady spojené s výzkumem nutí generální ředitele v mnohem větší míře hledat příležitosti ke spolupráci na výzkumu a vývoji mimo svůj trh či zemi svého působení. Většina generálních ředitelů firem v zábavním průmyslu či v médiích proto očekává, že se budou spolupodílet na vývoji výrobků a služeb ostatních odvětví.

Otázka přežití

„Inovace jsou pro společnosti v odvětvích, která čelí prudkým technologickým změnám a vysokým očekáváním zákazníků, otázkou přežití. Následující desetiletí bude nejinovativnějším obdobím od průmyslové revoluce. Hnací silou budou příchod více než miliardy nových zákazníků na trh, globální propojenost trhů a radikální změny v technologiích. Na vyspělých trzích musí firmy inovovat, aby se odlišily od konkurence, na rozvíjejících se trzích jsou inovace nutné pro snížení závislosti na nízkých nákladech,“ uvedl Jiří Moser.