Kontroly provádí podle mluvčí ministerstva práce a sociálních věcí Viktorie Plívové 128 kontrolních skupin, při nichž spolupracuje Státní úřad inspekce práce (SÚIP) s Úřadem práce ČR (ÚP ČR), podílí se na nich také Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ). Kontroloři spolupracují s cizineckou policií, celní správou, státní i městskou policií. Častá je i komunikace s odborem azylové a migrační politiky ministerstva vnitra.

Pracují, ale pobírají podporu

„Ve 284 případech bylo zjištěno, že lidé pracující v kontrolovaném zařízení jsou zároveň v evidenci na úřadu práce, kde pobírají podporu v nezaměstnanosti, případně sociální dávky a státem placené zdravotní pojištění,“ říká Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí. Ze zákona je uchazeč o zaměstnání povinen oznámit příslušnému úřadu práce výkon činnosti na základě pracovního poměru (případně na základě služebního poměru) nejpozději v den nástupu k výkonu této činnosti.

Porušování zákoníku práce

Z kontrolní činnosti oblastních inspektorátů práce vyplynulo podle mluvčí Plívové celkem 1130 porušení zákoníku práce v oblasti pracovních vztahů a podmínek. Nejčastějšími porušeními zákoníku práce bylo neposkytnutí doplatku do příslušné nejnižší úrovně zaručené mzdy (302), případně do minimálně mzdy (24), neposkytnutí příplatku za noční práci a za práci v sobotu a neděli (120) či nevedení evidence pracovní doby (219).

ČSSZ odhalila neplnění povinností zaměstnavatelem v 41 případech. Zejména u zaměstnavatelů, u nichž byl zjištěn výkon závislé práce bez uzavřeného pracovněprávního vztahu, ČSSZ předpokládá následnou kontrolu ze strany okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ) s možným zjištěním nedostatků v oblasti nemocenského a důchodového pojištění a odvodu pojistného. V několika případech se po kontrolní akci zaměstnavatelé sami dostavili na OSSZ, aby přihlásili sebe (OSVČ) i své zaměstnance.