Pokud zaměstnavatelé chtějí opravdu podpořit návrat matek po porodu do práce, jednou z nejdůležitějších věcí, jež mohou udělat, je nabídnout jim možnost volby kdy, kde a jakým způsobem chtějí pracovat.

Omezení fluktuace

„Možnost pružného pracovního zapojení je důležitým elementem v omezení fluktuace pracujících matek a zároveň to představuje pohotový nástroj při zvýšení poptávky po pracovní síle,“ prohlásila autorka studie Dawn Carlsonová, profesorka managementu na Hankamerově obchodní škole při Baylor University v Texasu.

V případě konfrontace s různými pracovními požadavky je to právě pružná pracovní doba, co pracujícím matkám umožňuje skloubit plnění pracovních úkolů s péčí o jejich miminka. Mohou-li matky lépe kontrolovat své pracovní prostředí, je méně pravděpodobné, že by se pracovní stres promítal do jejich rodinného života.

Důležitý je pocit bezpečí

Jistota zaměstnání hraje podle Carlsonové rovněž velkou roli v rozhodovacím procesu. „Je-li tato jistota silná, ženy nejsou sužovány obavami nebo napětím a mohou se tak plně věnovat svým pracovním i rodinným povinnostem,“ uvedla Carlsonová.

„Vědomí jistoty zvyšuje energii a motivaci zvláště u mladých maminek, které jsou po návratu z mateřské dovolené citlivé vůči všemu, co ohrožuje jejich bezpečí. Je-li matka přesvědčena, že její zapojení v organizaci není ohroženo, dodá jí to energii a chuť do práce v zaměstnání i doma,“ dodala spoluautorka studie Merideth Fergusonová.