IT analytik je pozice, která má klíčovou roli při zpracovávání požadavků a přípravě modelů – tedy schémat realizace dalšího postupu při vývoji – informačních systémů. V závislosti na velikosti firmy a jejím dělení či organizační struktuře se může také lišit rozsah jeho kompetencí.

Obecně se dá říci, že ve společnostech s menším počtem zaměstnanců je přesah práce IT analytika do souvisejících profesí větší než ve firmách větších a tedy častěji takových, které mají striktně nastavené procesy a role jednotlivých pracovníků. Někdy se tak lze setkat například i s kombinovanou rolí analytik/programátor.

V optimálním případě však jeho činnost navazuje na výsledky práce business analytika. Na základě vyhodnocení současného stavu a dostupných možností navrhuje IT analytik model stavu budoucího. Zjistí tedy požadavky a připraví návrh nejvhodnějšího řešení z logického pohledu.

Na návrzích konkrétních technických kroků a zadání pro vývojáře – programátory – může poté spolupracovat se SW architektem. Při designování návrhů musí brát analytik v potaz jak funkční požadavky systému, tak firemní procesy, ale např. i legislativu.

Pro zpřehlednění návrhů modelů zpravidla IT analytici používají konkrétní, k tomu určené nástroje, ale někdy si vystačí i s vizualizací pomocí vývojových diagramů ve standardně používaných textových editorech. Součástí práce IT analytika je rovněž zpracování související technické dokumentace.

Mezi hlavní požadavky na vhodné uchazeče pro tuto pozici se objevují zejména logické myšlení, přesnost a pečlivost, orientace v programovacích jazycích či znalost některých zmiňovaných modelovacích nástrojů.

Důležitá je také schopnost týmové spolupráce, protože jeho činnost je úzce provázána s prací kolegů (business analytici, oddělení vývoje...), ale někdy je též v přímém kontaktu se zadavateli požadavků na změny – tedy s interními koncovými uživateli či externími klienty.

Petr Nosek, Teamleader divize IT/Telco, Hays Czech Republic