Průzkum ukázal, že ochota lidí oddálit odchod do penze je nejvyšší mezi mladými lidmi v předdůchodovém věku a u lidí s vyšším vzděláním a příjmem.

Ve věkové skupině 18 – 24 let by s pozdějším odchodem do penze – za předpokladu pětiprocentního navýšení platu - souhlasila téměř polovina Čechů, mezi lidmi o deset let staršími by se nechalo nalákat jen 35 % a ve věkové skupině 35 – 44 let ještě o 10 % méně – tedy 25 % lidí. Od 45 let výš ochota k oddálení důchodu opět stoupá.

Odpovídá to demografickému vývoji

„Tento trend je naprosto přirozený. Pozdějšímu odchodu do penze nahrává kromě vládních reforem i předpokládaný demografický vývoj. S rostoucím průměrným věkem obyvatel se bude zvyšovat i poptávka firem po zaměstnancích v předdůchodovém a raně důchodovém věku,“ komentuje výsledky průzkumu Adriana Homolová, vzdělávací manažerka společnosti Randstad.

Mezi muži a ženami panuje na práci v důchodovém věku velmi podobný názor. Rozdíly se nejvýrazněji projevují mezi různými příjmovými skupinami. Nejvíce respondentů, kteří plánují pracovat i v důchodovém věku, se našlo mezi lidmi s nejvyššími příjmy.

Výjimkou jsou Maďaři

Situace v České republice je podle autorů průzkumu v tomto směru velmi srovnatelná s našimi německými sousedy. V ostatních evropských zemích jako je např. Slovensko, Polsko, Španělsko, Francie, Itálie nebo Holandsko, je ochota lidí pracovat po dosažení důchodového věku vyšší než u nás.

Opačný postoj než Češi mají naopak Maďaři, kterých o práci v důchodu projevilo zájem pouhých 18 %.