Vedoucí studie, pneumolog Imran Sulaiman z Galway University Hospitals přiznává, že obecně pozitivní vliv zákazu kouření na pracovištích na výskyt onemocnění dýchacích cest a srdce potvrdily již dřívější studie. Dosud však podle něj existovalo jen málo dat týkajících se vlivu zákazu na respirační onemocnění u dospělé pracující populace.

Nejpatrnější jsou změny u třicátníků

Zákaz kouření na pracovištích v Irsku platí podle serveru HR New od března 2004.
„Ve srovnání s dobou předcházející zavedení zákazu pozorujeme výrazné snížení počtu pacientů přijatých s akutními kardiopulmonálními a respiračními problémy,“ zdůrazňuje Sulaiman.

Nejvíce patrný je tento trend ve věkové skupině 20 až 29 let. U mužů ve věkových skupinách 50 - 59 let a 60 - 69 let se pak ukázal nejvýraznější trend snížení počtu akutních koronárních syndromů.

„Snížení počtu akutně přijímaných pacientů může být také důsledkem omezeného kontaktu náchylných osob s tabákovým kouřem v okolí,“ dodává Sulaiman a zdůrazňuje výhody omezení pasivního kouření. Podobné studie je podle něho třeba provést i v dalších zemích.