Celkem 23 procent respondentů průzkumu uvedlo, že plat by měl být v inzerci pracovní nabídky vždy uveden. Dalších 66 procent dotázaných si myslí, že by se mělo uvádět alespoň konkrétní rozpětí, v jakém může uchazeč mzdu očekávat. Naopak 11 procent lidí si myslí, že výše platu je individuální záležitostí a v inzerci nemá co dělat.

Mzdu obvykle uvádějí pracovní agentury

„Nejčastěji zaměstnavatelé uvádějí mzdu u brigád (zpravidla v hodinové sazbě) a rovněž u podpůrných či administrativních pozic,“ říká Lea Kozáková ze zákaznického servisu pracovního portálu.

Častěji výši platu nebo alespoň možné rozpětí uvádějí pracovní agentury, zatímco zaměstnavatelé inzerující přímo uvádějí platy spíše výjimečně a mzdové nároky řeší s vybranými uchazeči až při osobních pohovorech.

Obecně ale platí, že pokud se jedná o pozici na úrovni středního managementu, platy se většinou v inzerci neuvádějí. „Vhodní kandidáti na pozice ve středním a vyšším managementu se také častěji oslovují individuálně, nikoli pomocí inzerce,“ dodává Lea Kozáková.

Plat může odradit schopné i přilákat nežádoucí

Podle jejího názoru je zveřejnění platu v inzerci dvojsečné. Základní plat může odradit vhodné kandidáty, pokud je příliš nízký nebo v daném oboru podprůměrný.

Atraktivní mzda, která naopak průměr převyšuje, může přilákat řadu kandidátů, kteří nemají dostatečné zkušenosti či neodpovídají zadaným požadavkům, což ve výsledku může výběr kandidátů zbytečně komplikovat.